במסגרת ההשתלמויות השנתיות של רכזי הגינון הקהילתי במשרד החקלאות

הרשמה:

ההשתתפות ללא תשלום, מותנה בהרשמה מראש אצל יוסי בן שחר בדוא"ל yosyb@shaham.moag.gov.il או בפקס: 03-9485887


מיקום: קריה החקלאית, בית דגן, בין השעות 8:30-13:45