הננו מתכבדים להזמינכם לכנס ארצי בנושא "עצים בוגרים בישראל",
שיתקיים  ביום שני, ט"ז בכסליו תשע"ח, 4 בדצמבר 2016, 
בין השעות 15:00-08:30, באולם כהן, משרד החקלאות,  הקריה החקלאית - בית דגן.

הכנס מיועד למתכנני ערים, לאדריכלים ולאדריכלי נוף, למהנדסים, לנציגי ציבור בנושא תכנון ובינוי, לגננים, למנהלי מחלקות ואגפים ברשויות ולכלל הציבור הדואג לעתיד העצים בישראל, לאזרחים שאכפת להם, לנאמני טבע וסביבה ולנאמני אילנות.

הכנס יעסוק בנושא היער עירוני מחזון למציאות עם הפנים קדימה.

עלות ואופן הרשמה:
עלות יום העיון הינה בין 100-80 ₪למשתתף, כולל כיבוד קל בבוקר ובצהריים.

לפרטים נוספים בנושא הכנס ולספח ההרשמה - לחצו כאן
אנשי קשר לפרטים והרשמה: