נתוודע ל-8 קבוצות החלוקה העיקריות לפי אגודת הבגוניות האמריקאית (ABS)

מרצה - רונית בנד, שעות: 15:00-09:00

למידע נוסף : אודליה ארושס 4472409–052

programs@botanic.co.il


תאריך : 04/2018
מיקום : הגן הבוטני האוניברסיטאי