תחום הנדסת הצומח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מקיים מזה כחמש שנים השתלמויות לרכזי ופעילי הגינות הקהילתיות. ההשתלמויות נועדו לשפר ולעלות את הרמה המקצועית והקהילתית בגינה.

להקנות ידע בתחומי הגינון השונים כגון טיפול בעצים, חיסכון במים, הגנת הצומח, קיימות, הגנת הצומח בגן ועוד מגוון נושאים קהילתיים.

השנה נקיים שלושה מפגשים ארציים לרכזי ופעילי הגינות.

המפגש הראשון יתקיים בתאריך 7.3.18 בבית דגן.
המפגש השני יתקיים בתאריך 30.5.18 בירושלים בגינת מוזיאון הטבע ויתקיים במסגרת הכנס השנתי הארצי לכלל הגינות הקהילתיות ויכלול גם את המתנדבים, הפעילים והרכזים של הגינות.
מפגש אחרון לשנת 2018 יתקיים בתאריך 10.10.18.