יום העיון השנתי לזכר ד"ר מיכאל אבישי בנושא אלונים


יתקיים ביום רביעי 14.9.22, 09:30-16:00

המרכז החינוכי ע"ש מרגוליס, מול האגם – הגן הבוטני האוניברסיטאי בגבעת רם, ירושלים


 

תוכנית:
• 9:30 התכנסות
• 10:30-10:00 מבוא לסוג אלון ואלוני ישראל, אורי פרגמן-ספיר, הגן הבוטני האוניברסיטאי – ירושלים
• 11:00-10:30 עמותת אלוני ישראל ומיזם מיפוי אלוני ישראל, אמיר טריפמן, עמותת אלוני ישראל
• 11:30-11:00 דרכים להקמת חלקות אלונים ע״י קק״ל, עמרי בונה, קק"ל
• 12:30-11:45 הפסקת צהרים
• 13:00-12:30 מגמות התפתחות באוכלוסיות האלונים בישראל בדגש על צפון המדינה, עידן קופלר, עמותת אלוני ישראל
• 13:30-13:00 מה בין האלונים המקומיים לבין יערות המחט הנטועים בישראל?, יגיל אוסם, מנהל המחקר - וולקני
• 14:00-13:00 האם ״מלך היער״ יכול להתאים גם לסביבה האורבנית? חשיבותם ואתגריהם של האלונים בסביבה המיושבת. יאיר גולדברג ושי כץ, עמותת האילנאים
• 16:00-14:00 סיור בגן

*יתכנו שינויים

ההשתתפות בכנס ללא עלות, אך נדרשת הרשמה מראש בקישור:
https://forms.gle/bxYQxcv8brfw6b9AA

לבירורים: programs@botanic.co.il

נשמח בבואכם!