יום העיון ייתקיים ביום רביעי, 24.11.21, כ' בכסלו, בקריה החקלאית בבית דגן.

  • תקן עצי נוי
  • גיזום עצים
  • טיפול במזיקים
  • בתי גידול לעצי הרחוב.

הזמנה מפורטת תישלחנה לפני הפעילות.

לפרטים נוספים:
מירב חג'בי, רכזת הדרכה, טל': 050-6249266, ובדוא"ל.