ההרשמה למיזם החלה והיא נמשכת עד תחילת מאי 2020.
לפרטים: רונזה אמארה, 050-6241102 דוא"ל: ronza.amara@gmail.com

קישור אל דף המיזם באתר משרד החקלאות