יום העיון יתקיים ביום רביעי, 19.1.22, י"ז בשבט, בקריה החקלאית בבית דגן.

בשיתוף יחידת יער ואילנות.


הזמנה מפורטת תישלחנה לפני הפעילות.

לפרטים נוספים:

מירב חג'בי, רכזת הדרכה, טל': 050-6249266, ובדוא"ל.