משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שירות ההדרכה והמקצוע, אגף פרחים והנדסת הצומח - תחום הנדסת הצומח

הזמנה לקורס - ניהול מקצועי של גן הנוי - התייעלות נוכח אתגרי ההווה והעתיד בקיבוץ


פברואר - מרס 2018
השינויים והתמורות החלים בקיבוצים בשנים האחרונות באים לידי ביטוי במישורים רבים, ובין
היתר משתקפים בנוף הקיבוץ. על מנהל גן הנוי להתמודד עם נושאים איתם לא נדרש להתמודד
בעבר, כמו ניהול תקציב, ניהול עובדים, התמודדות מול קבלנים חיצוניים במכרזים, התנהלות מול
מנהלי קהילה מתחלפים, התמודדות עם השינויים הדמוגרפיים והסוציולוגיים בקהילה ועוד, וכל
זה במקביל לעבודת הגינון המקצועית, שגם היא הופכת מאתגרת יותר לאור השתנות המבנה
הקיבוצי.

מסיבות אלו ראינו לנכון לערוך קורס לרכזי נוי, שיעסוק בניהול מקצועי של גן הנוי. בקורס נעסוק
בנושאים ניהוליים (ניהול זמן, ניהול עובדים, משא ומתן, התנהלות כלכלית ועוד ) ובנושאים
מקצועיים מהזווית הניהולית (ניהול הנוף הגבוה, ניהול משק המים, תכנית עבודה שנתית
וחודשית ועוד).


קהל היעד: מנהלי ורכזי נוי וגננים בקיבוצים ובמגזר ההתיישבותי.
מועדי הקורס ומיקומו - הקורס יתקיים בקריה החקלאית בבית דגן, ויכלול 6 מפגשים
אחת לשבוע בימי ג', בתאריכים: 13/2/18 , 20/2/18 , 27/2/18 ,
6/3/18 , 13/3/18 , 20/3/18 בין השעות 16:00-08:30 .

מחיר הקורס לנרשמים עד לתאריך 22/1/18 הוא 1,200 .₪
מתאריך 23/1/18 תהיה העלות בגין רישום מאוחר 1,300 .₪
התשלום כולל ארוחות צהריים וכיבוד קל.

פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 20 משתתפים לפחות.

לנרשמים בלבד תישלח הודעה במקרה של ביטול הקורס.

למסיימי הקורס תוענק תעודת השתתפות מטעם משרד החקלאות.

אופן ההרשמה
המעוניינים להירשם לקורס מתבקשים למלא את הספח שלהלן ולשלוח אותו לפקס 03-9485881 .(בקישור)
משלוח הספח ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אסמכתא לרישום.

דמי ההשתתפות ישולמו כלהלן:
.1 באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים, אסתי אדוניה, טל': 03-9485342 .
.2 משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר בתיאום עם יוסי יוסף, טל':
03-9485330 .
חשוב!
למשלמים בהמחאה הסכום לתשלום ייקבע על פי יום משלוח ההמחאה בדואר הרשום.  
למשלמים בהתחייבות ייקבע הסכום לתשלום על פי יום קבלת ההתחייבות במשרדנו. 
דמי הביטול ממועד ביצוע התשלום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס הנם 10% מסכום התשלום;
במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו 20% דמי ביטול;
ומיום פתיחת הקורס ואילך - 100% דמי ביטול.
מרכזי הקורס:
יוסי בן שחר, מנהל תחום הנדסת הצומח, טל' נייד: - 050-6241607
לילך רובין, מדריכה מחוזית, טל' נייד: 054-4422649