יתקיים בגן הבוטני במכללת אורנים ביום חמישי ה7 למרץ 2019. היום יכלול הרצאות מקצועיות וסיור בגן הבוטני וחלקת הגיאופיטים התרבותיים.

לפרטים: רונזה אמארה, 050-6241102

דוא"ל ronza.amara@gmail.com