יתקיים ביום שלישי ה2- לאפריל 2019, הכנס יתקיים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
לפרטים : יוסי בן - שחר, 050-6241607
דוא"ל yosyb@shaham.moag.gov.il