יתקיים ביום שלישי ה- 16 לאפריל 2019, הכנס יתקיים במשרד החקלאות
ופיתוח הכפר.
אנו מזמינים אתכם, חוקרים, סטודנטים, ואנשי מקצוע וחברות העוסקות בתחום
הגינון להצטרף אלינו ולהגיש תקצירים להרצאות על חידושים ומחקרים
יישומיים.
ההצעות שיוגשו יבדקו ע"י וועדה מקצועית שתדון ותודיע למציעים האם הנושא
שהוצע יוצג בכנס.
לפרטים: רונזה אמארה, 050-6241102 דוא"ל: ronza.amara@gmail.com