בתחילת חודש אפריל תפסה את עיננו ידיעה מטעם שירות 106 של עיריית תל אביב, שמודיעה על תחילת העבודות להעתקת עצים בכיכר המדינה (ראו צילום מצורף).

המודעה שפורסמה בכיכר
פנינו אל חיים גבריאל אגרונום עיריית תל אביב, על מנת לשמוע ממנו על הפרויקט.
חיים מספר שהעצים נשתלו בכיכר באופן זמני בשנת 1974 במבנה הבא : "רוב העצים שנמצאים בהיקף הם בעיקר עצי פיקוס השיקמה, מהזן האפריקאי שהוא מין הרבה יותר גדול מפיקוס השיקמה הרגיל, בעל שורשים גדולים ועם פירות לא אכילים. בהיקף שתולים גם סוגים נוספים של עצים – זית, אלביציה ועוד..
בנוסף מצויים בשטח כמה עצי פיקוס השדרות ובמרכז שתולים בעיקר עצי תמר מצוי.
בין המרכז להיקף היה שטח של משדאה ובו שתולים עצי תמר מצוי.
באוקטובר 2017 אישרה ועדת התכנון המחוזית של מחוז תל אביב את תוכנית הבנייה לקרקע והיזמים פנו לפקיד היערות המקומי והארצי על מנת לקבל אישור להעתקת העצים.

עץזית בתחילת חייתוך שורשים. צילום: זיו אזורה, מנהל תחום עצים ,עיריית תל אביב

סוכם שאת פיקוס השיקמה יעתיקו חזרה להיקף של הכיכר העתידית – זו תהיה שדרה שבה ישתלו העצים בשתי שורות שאותם מוציאים ומייד שותלים חזרה.
כל שאר העצים - מה שראוי להעתקה יועתק למקומות אחרים בעיר. לדוגמא - עצי הזית שנמצאים במעגל היקפי סביב הכיכר, יועתקו לגן קדרון.
כמה עצים בודדים נשארים בקטע שיהיה שטח ציבורי.
חיים גבריאל מוסיף ומציין " מאוקטובר שנה שעברה הקבלן התחיל להכין את העצים בהכנה מוקדמת שניתן יהיה להעתיק אותם עם גוש אדמה גדול. עבודות ההכנה כללו חפירה מוקדמת והכנת השקיה ממוחשבת.".
על פי תוכנית הכיכר העתידית, בין מעגל השקמים שיקיף את הכיכר, לכביש ההיקפי, ייסללו מסלול ריצה ומסלול אופניים..

כיכר המדינה הדמיה
מחברת הניהול וקסמן גוברין גבע, נמסר: " עבודות ההכנה להעתקת העצים החלו כבר לפני כחצי שנה. "העצים שהעתקתם החלה הבוקר הינם 34 עצי זית שנמצאים בהיקף הכיכר, ויישתלו, לבקשת עירית תל אביב, בגן קדרון ביפו. 28 עצי השקמה, שנשתלו בכיכר בשנת 1974, יועתקו לאחור, במרחק כמה מטרים ממיקומם המקורי, וישתלו מחדש בהיקף הכיכר. עבודות ההכנה להעתקת השקמים החלו כבר לפני כחצי שנה ולאחר שהכנת העצים להעתקה תסתיים, הם יועלו על גבי רפסודה, וישתלו מחדש, בסביבות חודש מאי. כל העבודות מלוות על ידי אגרונום מומחה, נעשות על פי היתר בנייה, ברישיונות העתקה וכריתה ואישור המפרטים על ידי פקיד היערות הארצי".

עצי זית במשכנם החדש בחורשת קדם יפו. צילום: זיו אזורה, מנהל תחום עצים ,עיריית תל אביב.

מקור הידיעה

לקריאה נוספת אודות ערך חלופי של עץ