מומחים ממשרד החקלאות וממכון וולקני יציגו את חשיבות הצמחייה העשבונית בתפקוד הקרקע, וכן פתרונות להדברת עשבים ללא חומרים כימיים.
כולם מוזמנים!
איפה ומתי?
יום רביעי, 17/7/19 ב-8:00 בקיבוץ ארז שבדרום.
בתכנית:
8:00 התכנסות, קפה ומאפה
8:30 אבישי וזה- הדברת עשבים באמצעות עיבודים מכניים
9:00 ד"ר גיל אשל – חשיבות הצמחייה העשבונית בתפקוד הקרקע
9:30 יונתן אברהמס – ממשק ניהול עשביה במטעים ובכרם
10:00 הפסקת קפה
10:30 פרופ' חנן איזנברג – הדברת עשבים מכנית בגידולי שורה-
מעבודות היחידה לחקר עשבים בנווה יער.
10:50 אביתר אסף – הדברת עשבים בתוך שורת הצמחים )intrarow )
באמצעות קלטרת אצבעות.
11:15 ד"ר רן לאטי – אמצעים חדשים להדברת עשבים לא כימית
12:00 סיום משוער

קישור לפוסט בפייסבוק