יתקיים ביום חמישי ה- 30 לאוקטובר 2019, היום יתקיים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
לפרטים: יוסי בן-שחר, 050-6241607 דוא"ל: yosyb@shaham.moag.gov.il