הכנס יתקיים ביום ראשון ה- 24 לנובמבר 2019,

במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, באולם כנסים.


לפרטים:

ישראל גלון, טל' נייד: 050-6241556 , דוא"לisgalon@shaham.moag.gov.il:
סימה קגן, טל' נייד: 050-6220642 , דוא"לsimak@volcani.agri.gov.il