ב16/12/2019 ייפתח הקורס המקיף לגינון אקולוגי בפרדס חנה

בואו נהפוך את הגינה שלנו למערכת שלמה, יצרנית, מאוזנת ובעלת מגוון ביולוגי רב.
בקורס זה נרחיב ונעמיק בפוריות האדמה, בהכנת קומפוסט, בחיפוי קרקע, בשילוב נכון של צמחי תועלת, הדברה ביולוגית, ועוד
לפרטים נוספים: איתמר ויסמן - שפע הטבע