260
כתובת: תל אביב , יוכבד בת מרים , 17
שם:  ברכה נורית לוי
הוראות הגעה: