גיליון החודש

טיפול בפקעות עם סיום הפריחה


איך מטפלים בפקעות ובבצלים עם סיום עונת הפריחה על מנת להבטיח שיפרחו גם באביב הבא