התנאים הנכונים בבתי הגידול במדרכות ובשטחים מרוצפים מהווים את הבסיס לצמיחת עץ מרשים, איכותי ובריא במשך שנים רבות. תנופת ההתחדשות העירונית, הכוללת סלילת שבילים וכבישים ייעודיים לאופניים, לתחבורה ציבורית ולכלי רכב פרטיים, אמנם אפשרו את הקצאתם של אלפי בתי גידול לעצים במרחב הציבורי, אולם הם נבחרו לעיתים ללא בחינה אגרוטכנית מדוקדקת של תנאי המחיה בקרקע, של סוג הקרקע, של איכותה ושל רמת הניקוז בה, כך שעלולים להיווכח בשלב מאוחר יותר כי העץ אינו מתאים למקומו וכי עלות גידולו יקרה מאוד.

הנזק מגידול עץ בבית גידול שאינו מתאים לו, עשוי להתברר רק שנים מאוחר יותר, כשהוא עלול להתנוון ולמות, לעתים אף כעבור עשרים שנה מרגע שתילתו.

ביום עיון זה נציג ידע עדכני ורלוונטי בנושא בית הגידול המתאים ביותר לסוג הקרקע של פרויקט הבנייה, בפני קהל יעד של מקבלי ההחלטות, אדריכלי נוף, הנדסאי נוף וקבלנים.

בהפסקה תתקיים תערוכת צילום ויוצגו אלמנטים של בתי גידול.
כמו כן, ייסקרו המחקרים המתוכננים בנושא השקיה בתת-הקרקע בבתי הגידול, ומחקרים שנערכו בשנים האחרונות בחו"ל בתחום בתי הגידול לעצי נוי.

יום העיון יתקיים ביום שלישי - 26/3/24,
באולם כהן, הקריה החקלאית, ראשון לציון, בין השעות 14:00-08:30.

09:00-08:30 התכנסות ורישום
09:20-09:00 תמונת המצב בישראל - יוסי בן שחר
09:50-09:20 להיכן מגיעים השורשים? סיכום תצפיות שנעשו בישראל - ד"ר יעל גרונוולד
10:20-09:50 הצגת מגוון בתי גידול בתל אביב במהלך השנים - בעיות, פתרונות ומסקנות
- חנן בונה
10:45-10:20 הצגת פתרונות וביצוע בקו האדום של הרכבת הקלה - חנוך בורגר
11:10-10:45 הפסקת קפה וסיור בתערוכת בתי גידול
11:40-11:10 עבר, הווה ועתיד בתחום בתי הגידול בישראל, ואיך בכל זאת גדלים ברחובותינו
עצים מפוארים? - ישראל גלון
12:30-11:40 פאנל - האם יש בית גידול אופטימלי בישראל?
בהשתתפות: ד"ר יעל גרונוולד, דני אלמליח, חנן בונה, יואב הדר, שחר צור וחנוך בורגר
13:00-12:30 פתרונות השקיה בתת-הקרקע - דני אלמליח
13:30-13:00 ארוחת צהריים
14:00-13:30 הצגת מחקרים מחו"ל - יוסי בן שחר

ההשתתפות ביום העיון ללא עלות כספית, אולם מספר המקומות מוגבל,
ולכן נדרשת הרשמה מראש בקישור:

לרישום לחצו כאן

לקבלת מידע ופרטים נוספים:
יוסי בן שחר, רכז מקצועי, שה"מ, טל' נייד: 050-6241607; דוא"ל: yosyb@shaham.moag.gov.il
מירב חג'בי, רכזת הדרכה, שה"מ, טל' נייד: 050-6249266; משרד: 03-9485473;
דוא"ל: meiravh@moag.gov.il

למידע על פורום גוזם מומחה