העיקרון של אתרי טבע הנמצאים בסביבה העירונית ומשמשים לרווחת הציבור, הולך ותופס תאוצה בעולם בארץ הנושא עדיין בחיתוליו, ויש עוד מקום לעשייה רבה בתחום.

כתב וצילם : אמיר בלבן

טבע עירוני הוא מושג חדש בתכנון ערים.
העיקרון של אתרי טבע הנמצאים בסביבה העירונית, השומרים על האופי המקורי והיחודי של הטבע המקומי ומשמשים לרווחת הציבור, הולך ותופס תאוצה. בערים רבות ברחבי אירופה וביבשת אמריקה מקצים שטחים נרחבים לשיקום ולשימור מערכות טבעיות בגבולות העיר.

קיפוד- מבקר לילי בגינה
הטבע נתפס כמשאב יוקרתי ואיכותי, זול לתחזוקה ובעל מגוון תכנים שאותם ניתן לנצל לצרכים ציבוריים רבים בכל ימות השבוע - לצעירים, מבוגרים ומשפחות. יתרונם של שטחי טבע עירוני רב: הם תורמים למיתון מפגעים סביבתיים, קובעים את דמותה ותדמיתה של העיר, וחשוב מכל - מספקים תוכן לפעילות חינוך ופנאי לתושבי העיר. פיתוח אתרי טבע עירוניים הוא כלי בעל עוצמה העומד לרשות מתכנני ערים ונוף, אנשי חינוך, עובדי קהילה ואנשי שמירת טבע.
יצירת מערכת ברורה ומוכרת לתושבי העיר שבה ניתן לצאת ליהנות מהטבע, מעניקה לעיר המודרנית תוכן נוסף המעשיר את היצע הפעילויות העומדות לבחירה עבור התושבים. מי אמר שאי אפשר לצאת לסיור לילה בעקבות ינשופים וקיפודים כמו שיוצאים לסרט?
בעלי החיים והצמחים אינם מבדילים בין שטח פתוח בעיר או מחוצה לה. כל עוד נשכיל לספק את הדרוש להם בשטחים הציבוריים הפתוחים בתוך העיר, נוכל לינות מנוכחותם בסביבת המגורים ומן העושר הטבעי אשר נוצר בעקבות כך. אתר טבע עירוני מבטיח את היווצרותו של עושר אקולוגי, על ידי השילוב בין הצמחיה הטבעית האופיינית לאור ובעלי החיים אשר גדלים בזכות סוג זה של צמחיה וסביבה.
כל אתר טבע עירוני, בין אם הוא מצוי ליד גדת נחל העובר בתחומי העיר ובין אם בחורשה קטנה בגינה ציבורית, טומן בחובו עושר נושאים שיכולים לשמש לחוויה ולימוד לרווחת תושבי הערים בשונה משמורת טבע, באותו טבע עירוני צרכי האדם והקהילה חשובים ושווים באותה המידה כמו השמירה על משאבי הטבע לכן, בתכנון אתר הטבע העירוני, בניגוד לאתרי שמירת טבע רגילים, מוקדשת תשומת לב שווה לשימור המשאבים ולפיתוח תשתיות קולטת קהל המאפשרות הנאה והבנה מרבית של המערכת הטבעית מטרתו של האתר, מעבר לשימור משאבי הטבע, היא יצירת מקום שבו הציבור הרחב יכול לפגוש, בקרבה למקום מגוריו, את ערכי הטבע המיוחדים לעירו בצורה זמינה,
זולה ומיידית.

פינת האכלה לציפורים בתחנה לחקר ציפורי ירושלים
אחד מעקרונות הפעולה המרכזיים של אתרי טבע עירוניים מתבוסס על מעורבות קהילתית בכל תחומי העשייה באתר: השתלבות במחקרים, בפעילות החינוכית, בפעילויות פנאי ואפילו בתחזוקת האתר עצמו.
את הפעילויות באתרי טבע עירוניים ניתן לפלח על פי גילים, קבוצות אוכלוסייה שונות, ושעות היום והלילה. אתרי טבע עירוניים מציעים כר נרחב של פעילויות שלא תמיד קשורות ישירות למשאבי הטבע, ומשמשים מרכזי פעילות קהילתיים שנושאם המרכזי הוא טבע וסביבה.
האוניברסליות של הנושא יוצרת מכנה משותף רחב המאפיין פעילות באתרי טבע רבים. להלן כמה דוגמאות של צרכנים:

משפחות - בסופי שבוע אתר הטבע העירוני הקרוב הנו יעד טיול מבוקש וזול, בעיקר לשומרי שבת ולאלה שהשכמה מוקדמת מהווה עבורם בעיה.

ילדי גן - אתרי טבע קרובים משמשים את מערכת הגנים העירונית ככלי להמחשת מושגי יסוד בסיסיים בנושאי אקלים, טבע וחגי ישראל.

בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים - פעילות לימוד חוץ כיתתית היא אחד הכלים האיכותיים ללמידה ולפריקת מתחים.

מוסדות לחינוך מיוחד - מוסדות אלו משתמשים באתרי הטבע בעיר כמוקד לפעילות לימוד ומעורבות בתהליכים ציבוריים.

בני נוער - בגינות ציבוריות רבות, חבורות נוער נחשבות ל"גורם בעייתי". אתרי הטבע בעיר "יודעים לספוג" את פעילותם ולהעניק למתבגרים מעט פרטיות.

גמלאים - אתרי טבע בעיר הם מקומות מושלמים עבורם לטיולי בוקר ולמעורבות בפעילות ציבורית.

בעלי כלבים - לרבים מבעלי הכלבים מוכרת הבעיה שאין מספיק מקומות להריץ כלבים. בפארקים מסודרים מגבילים פעילות זו, ואילו אתרי טבע עירוניים הם אידיאלים לכך.

כיצד פועל אתר טבע עירוני
אתר טבע עירוני מבוסס בדרך כלל על שלושה מרכיבים עיקריים:

תשתית טבעית בעיר: שטח ציבורי פתוח, עשיר במשאבי טבע מקומיים בתחום העיר ובעל נגישות גבוה (פעילות בשטח ציבורי מאפשרת פתיחת האתר לציבור ללא תשלום).

כוח אדם מנחה: צוות הכולל אנשי שטח ואנשי חינוך וקהילה שתפקידם המרכזי לנהל את משאבי הטבע ואת פעילות הקהילה באתר.

קהילה פעילה: ילדים, בני נוער ומבוגרים, הלוקחים חלק בכל תחומי פעילות באתר: מחקר, חינוך פורמלי וא- פורמלי, פיתוח מסגרות פנאי שונות, כגון חוגי טבע וחוגי משפחות מטיילות, ניהול וממשק האתר ומשאבי הטבע. אתרי טבע עירוניים הם בפועל מרכזים קהילתיים שבהם מוקד העיסוק הוא טבע וסביבה מקומית, דבר המאפשר לציבור רחב מקטבים חברתיים שונים לקחת בכך חלק.

אתר טבע עירוני, כאמור, ימשוך אליו בעלי חיים שונים. בין הבולטים נציין את בעלי הכנף - בהם גם אפשר לצפות בקלות יחסית. נביא כאן מידע מורחב על ציפורים בגן וכיצד נוכל למשוך אותן לקרבה מיידית אלינו.

ציפורים עירוניות

העיר מתאימה לבעלי חיים בעלי ניידות גבוהה וכושר הסתגלות טוב, ולכן נוכחותן של הציפורים בעיר בולטת. יונקים גדולים, הזקוקים למרחבים פתוחים ולשטחי מחייה נרחבים, יתקשו להסתגל לאופיים המקוטע של השטחים הפתוחים בעיר.

היכן נמצא ציפורים בסביבה העירונית

גודלו ואופיו של שטח הפתוח קובעים את מגוון הציפורים שבסביבה העירונית ואת היקף פעילותן. פעילות הציפורים בגינה תלויה מגוון הצומח, בכמות המזון והמסתור שהגינה מעניקה קיום התכונות הללו יבטיחו מגוון מינים רחב ופעילות רבה בתחום גינה.

גינה תרבותית

גינות עירוניות מעוצבות ומטפלות אינטנסיבית ישמשו בית גידול למספר מינים מוגבל של ציפורים, למטרות מוגבלות ומזדמנות, אם כי אפשר שמדשאה מושקית, פריחה או פרי עונתי ימשכו אל הגינה, זמנית, ציפורים רבות מכל הסביבה. פינות מסתור, כגון שיחים סבוכים, או מקורות מים קבועים יכולים להאריך את שהיית הציפורים ופעילותן בגינה זו.
גינה פראית/טבעית: גינות פראיות מחקות, במידה מסוימת, תנאים והרכבי מינים בטבע, ויש בהן לעתים קטעים "פראיים", כגון שדה בור או חורש טבעי. פעילות ציפורים בגינות אלו רבה יחסית. מגוון גדול של מקורות מזון, אתרי קינון ומקומות מסתור מבטיח מגוון גדול של ציפורים ורצף פעילות בכל שעות היום כל ימות השנה.
גינה משולבת: הגינה המושלמת היא גינה שיש בה שילוב בין אזור המיועד לפעילות האדם לאזור מיועד לחיות בר ולציפורים. תכנון של גינה שתשרת את תושבי הבית ואת חיות הבר בשכונה דורש הקצאת שטח שחיות הבר יוכלו לחוש בו ביטחון ושיהיו בו שפע מקורות של מזון ומים. רצוי לתכנן את הצמחיה בהשראת מערכות צומח טבעיות המתאימות לאזור הגיאוגרפי של הגינה.

מידע כללי ושימושי למשיכת ציפורים לגינה

בעת תכנון של גינה מושכת ציפורים, כדאי להתחשב בכמה גורמים עיקריים:

מזון
ציפורים נמשכות לצמחיית הגן המספקת להן מזון, אם זה מזון צמחי כגון פירות ונבטים או חרקים הנמשכים לפריחה ולפרי. מומלץ להרבות במינים הפורחים בעונות שונות ולייצר קצף פריחה על פני כל השנה. מומלץ גם לתכנן גינה המניבה פרי עסיסי כל ימות השנה. מומלץ להשתמש במינים מקומיים המתאימים לסביבה הגיאוגרפית. רצוי לתכנן את הגינה על בסיס בתי גידול המחקים את בתי הגידול הטבעיים באזור: שטח קטן חורש, שדה בור, בני שיח ובוסתן.

קינון
צמחים מספקים לציפורים מקומות מנוחה, לינה וקינון. שחרורים ובולבולים יעדיפו שיחים סבוכים, צופית תשמח לבנות קן על מטפס במרפסת או בסמוך לחלון. גיזום נכון של מפגשי ענפים יכול לעודד בנית קינים בשיחי הגינה.

נראות
 כדי ליהנות מהציפורים הבאות לגינה, רצוי לתכנן אותה כך שיהיה אפשר לצפות בפעילותן מנקודת שונות
מצע עלים: נשאיר את מצע העלים על הקרקע, מתחת לשיחים עלים אלה מעשירים את הקרקע ברקבובית ושמרים על לחותה. בקרקע לחה יופיעו פרוקי רגליים ותולעים המשמשים מזון לשחרורים.

ריסוס נגד מזיקים
 רצוי להימנע משימוש בחומרי ריסוס כימיים, חומרים העלולים לפגוע גם בבעלי החיים הרצויים.

שדה בור וחד שנתיים
 רצוי להשאיר פינת שדה בור, בה ינבטו בחורף צמחי בר חד-שנתיים, כגון גדילן ברקן וחרצית. הם יפרחו באביב ויפיצו את זרעיהם בתחילת הקיץ - מקור משיכה לציפורים אוכלות זרעים, כגון החוחית והירקון.

ערימת גזם
ערימה זו משמשת כמיקרו אקלים ומסתור לחיות בר רבות. ערימת הגזם תשמש מגוון ציפורים אוכלות חרקים וזוחלים קטנים.
עץ מת: עץ מת בודד בגינה יהפוך במהרה לנקודת מפגש ותצפית של ציפורים תחנת נחיתה קבועה לציפורים ומקום חשוף בו נוכל לצפות בפעילותן.

ישנן דרכים נוספות לעידוד הציפורים בסביבה העירונית, כמו התקנת תיבות קינון, אספקת מקורות מים ועוד.
על אלו ניתן לקרוא בחוברת המידע החדשה שיצאה ביוזמת המשרד לאיכות הסביבה - "בשביל הטבע בעיר, ציפורים בסביבה הקרובה".

להמשך קריאה על גינון במלון מצפה הימים