מוצגים בפניכם טיפים מבית מדרשו של רן פאוקר, שיעזורו לכם לתחזק גינה אקולוגית חסכונית במים!

כתב: רן פאוקר,"נקודה ירוקה"

טיפ מס 1
סוף מעשה במחשבה תחילה הוא המפתח לגינון אקולוגי חסכוני במים שיתאים לאקלים ולסביבה, להקצאת המים וליכולת האחזקה הפיזית והכלכלית, ולרצונותיו של בעל הגן לקיים גן לאורך זמן.

טיפ מס' 2
לימוד הקרקע הבנת ההרכב המכני והכימי של הקרקע ועומקה חשובה להחלטה האם יש לשפר את כושר חלחול המים וקצבו, את תאחיזת המים, את התנאים למערכת שורשים עמוקה ומסועפת, ואת ההזנה והאוורור ואם כן - כיצד. ידיעת ההרכב המכני חשובה במיוחד כאשר מוסיפים קרקע ממקור אחר על הקרקע המקומית הקיימת, כדי ליצור שכבת מצע אחידה ככל האפשר לשורשי הצמחים.

טיפ מס' 3 
להשקיה על פי צריכת המים של הצמח: מתן כמות מדודה של מים לאתר מוגדר בו הם נצרכים.
- השקיה תיעשה לאחר הכנת לוח הפעלה לקביעת כמויות המים לכל יחידת שטח מדודה ועל פי סוגי הצמחים בתוכה בשלבי התפתחותם השונים. ההשקיה תיעשה בהתייחס לסוג הצמח, למיקומו, לעונה ולסוג הקרקע.
- תנאי מקרו-אקלים ומיקרו-אקלים, הזנה ועקות שונות משפיעים על צריכת המים של הצמחים. יש לבקר את ההשקיה בפועל על-פי "שפת-הגוף של הצמח" (=סממנים חיצוניים בגידול ובהתנהגות הצמח).

      

 

לנוסח המלא של הכתבה 

להמשך קריאה על אורחים רצויים בגינה