חשיבות המוליכות החשמלית להתפתחותם של צמחים

בעזרת שליטה על המוליכות החשמלית ניתן לכוון את כמות הדשן והרכבו, את מנת המים הנכונה להשקיה, ובכך לשלוט על קצב הצימוח של הצמח ועל אופיו

כתב: אגר' יוני אוסרוביץ, אגרונום *

מוליכות חשמלית (EC - Electric Conductivity) היא מדד בעזרתו ניתן להעריך את הכמות הכללית של מלחים מומסים בבית השורשים, מלחים שבהם נמצאים חומרי הזנה הנדרשים להתפתחות התקינה של הצמח אך נמצאים בהם גם חומרים מזיקים. חלק מחומרי ההזנה נמצאים במי ההשקיה וחלקם מסופקים על ידינו בעזרת הדישון. בעזרת שליטה על המוליכות החשמלית ניתן לכוון את הדישון, את מנת המים להשקיה, ולשלוט על קצב הצימוח ועל אופיו. נתרן וכלוריד הם מרכיבים מזיקים המומסים בבית השורשים ומגיעים, ברוב המקרים, במי ההשקיה. יש להקפיד על ממשק השקיה שימנע את העלייה בריכוזם. מכשירי שדה למדידת מוליכות חשמלית הם פשוטים וזולים, וניתנים לרכישה בכל מחסן או חנות חקלאית. 

מוליכות החשמלית והזנת הצמח

לכל מין צמח דרישות הזנה מיוחדות משל עצמו המתבטאות בריכוזם הכללי של חומרי ההזנה וביחסי הריכוזים המתקיימים בבית השורשים. שיווי המשקל הנכון בין חומרי ההזנה ניתן לשליטה ותלוי באופי הגידול - אם הוא נוטה ליצור עלווה, או לחילופין נוטה ליצור פרחים או פירות. המוליכות החשמלית המיטבית משתנה בהתאם לאופי ולקצב הצימוח.

כשהצמח חזק ומפותח וכאשר תנאי הצימוח – טמפרטורה, לחות ואור – טובים ומעודדים, נרצה לתמוך בהם ולהגדיל את ריכוז חומרי ההזנה בבית השורשים. לעומת זאת, כאשר תנאי הגידול קשים או כאשר הם אינם מעודדים צימוח, נרצה להקטין את ריכוז חומרי ההזנה.

לכל דשן מסחרי אינדקס מוליכות המפורט כחלק מנתוני המוצר. בעזרת אינדקס המוליכות נוכל למדוד ולעקוב אחר ריכוז חומרי ההזנה אותם אנו מוסיפים במהלך ההשקיה. לדוגמה – אינדקס המוליכות של דשן מסוג 5.3.8 הוא 0.48. משמע, בהזרקת 1 ליטר דשן מסוג זה נעלה את מוליכותם החשמלית של מי ההשקיה ב- 0.48 יחידות. כך, נוכל לעקוב ולוודא כי הריכוז המתוכנן להזרקה אכן מתקיים בפועל.

כאשר המוליכות החשמלית נמוכה

ברוב המקרים, משמעה של מוליכות חשמלית נמוכה מהרצוי הוא מחסור בחומרי הזנה בבית השורשים. אז, קצב הגידול מואט ומופע הצמח משתנה - צבעו הופך דהוי, לעתים סגלגל, מנומר או צהבהב. חל עיכוב בהתפתחות השורשים, בגודל העלים והפרחים או ביחסים שביניהם. למעשה, נמצא שהמחסור הוא בחומר הזנה בודד, המשמש כגורם מגביל בהתפתחות הצמח. ברוב המקרים, המחסור יהיה בחנקן או זרחן או ברזל, שלושתם נכללים כחלק מהדשן אותו אנו מזריקים דרך מערכת ההשקיה אך זמינותם יורדת והם נוטים להיעלם במהירות מבית השורשים.

וויסות מתון של רמת חומרי ההזנה מאפשר שליטה מסויימת על מופע הצמח. למשל, מחסור קל בחנקן, תוך הגברת ריכוז האשלגן יכול לעזור ביצירת צמח קומפקטי הנוטה לפרוח מוקדם.  שימוש בבדיקות קרקע/מצע גידול יכול לעזור בשליטה על ריכוז חומרי ההזנה ועל היחסים ביניהם.

כאשר המוליכות החשמלית גבוהה

משמעותה של מוליכות חשמלית גבוהה היא ריכוז מלחים גבוה בבית השורשים. כאשר ריכוז המלחים גבוה מהנדרש, עולה קושי בקליטת מים וקצב הצימוח מואט באופן מיידי. קצות השורשים מתים והרגישות לפגעים עולה. מוליכות חשמלית גבוהה מהנדרש יכולה להופיע כתוצאה ממי השקיה מלוחים, ממצע גידול מלוח, מדישון עודף, ממערכת השקיה שאינה אחידה או כתוצאה מהשקיית חסר. כאשר בית השורשים אינו מורטב באופן אחיד, נמצא שהמוליכות החשמלית באזורים היבשים יכולה להגיע לערכים גבוהים מאוד המונעים התפתחות שורשים.

מוליכות חשמלית ומשק המים

כאשר בית השורשים יבש, נמצא שהמוליכות החשמלית בו עולה. מצע גידול, בו נמדדה מוליכות חשמלית של 2.0 לאחר השקיה, יגיע לערכים כפולים ויותר עם התייבשותו, לפני נתינת מנת המים הבאה. בממשק השקיה נכון, נחזיר את נפח המים החסר ונוסיף עוד, לדחיקת המלחים העודפים אל מחוץ לבית השורשים. כך, נחזיר את המוליכות החשמלית לרמה הרצויה. בממשק חסר נמצא, כי המוליכות החשמלית הנמדדת במצע לאחר השקיה הולכת ועולה עם הזמן.        

למי השקיה ממקורות שונים ערך משתנה של מוליכות חשמלית. להשוואה – מוליכותם החשמלית של מים מותפלים נמוכה, בסביבות 0.3 יחידות, בעוד שמוליכותם של מי בארות משתנה ויכולה להגיע לערכים שמעל 1.5 יחידות. כאשר למי ההשקיה מוליכות חשמלית גבוהה, נמצא אותה עולה בתלילות גם במצע הגידול. לתכיפות ההשקיה ולגודל מנת המים יכולת לקזז באופן חלקי את עליית המוליכות החשמלית בבית השורשים. בהינתן מים להם מוליכות חשמלית גבוהה, נגביר את תדירות ההשקיה ונגדיל את מנת המים לדחיקת מלחים עודפים.   

בעת, התחזקות הקרינה ועליית הטמפרטורה, קצב אידוי המים מהעלים גובר. בתנועתם מעלה, המים מובילים גם את חלק מחומרי ההזנה מבית השורשים אל אברי הצמח העליונים. בתנאים בהם הטמפרטורות גבוהות וההתאדות מוגברת מעל הרגיל, נרצה להפחית את המוליכות החשמלית בבית השורשים ב- 10%-20%.

מדידת המוליכות החשמלית בפועל

כל שנדרש למדידה הוא שימוש במד EC אותו ניתן לרכוש בכל מחסן חקלאי. מהשוואת מוליכותם החשמלית של מי הברז (מי המקור) עם מוליכותם של מי ההשקיה אחרי נקודת הדישון, נקבל מידע על ריכוזו של הדשן בפועל, זאת תוך התייחסות לאינדקס המוליכות הרשום על מדבקת המוצר. במעקב אחר המוליכות החשמלית של תמיסת בית השורשים נוכל להעריך אם ממשק ההשקיה והדישון נכון ומתאים לתנאי הסביבה.

הדחת מלחים

בגידול צמחים במצעים מנותקים, בהם הדישון ניתן עם כל מנת השקיה, קיימת חשיבות רבה להדחת מלחים המצטברים במצע. חשוב לשמור על חורי הניקוז פתוחים ונקיים משורשים. במכלים בהם מותקנת מערכת ניקוז "טכנורם" הכוללת גליל פי.וי.סי אליה מחובר הנקז, יש לנקות את חלל הגליל משורשים וחלקיקים מהמצע החודרים אל תוכו.

הדחת המלחים תתבצע באמצעות צינור גן. מציפים את האדנית או המיכל במים ומאפשרים למים לצאת מתחתית הכלי. ניתן להחדיר את הצינור באמצעות לחץ המים אל תוך המצע לעומק של 10-15 ס"מ בכדי ליצור חורי אוורור שיאפשרו חילופי גזים בין המצע לאטמוספירה. אל חורים אלו ניתן להחדיר מצע חדש + דשן בשחרור מבוקר.

סימני המלחה אופיינים לצמחים רבים הם: התייבשות ושינויי הצבע מירוק לחום של קצות העלים.

* יוני אוסרוביץ הוא מנהל מקצועי, בחברת "טוף מרום גולן"

 להמשך קריאה על מצע גידול לסחלבים