צינייה

טגטס

אסתר

קוסמוס

בכור האביב "פרימולה"

צמח העכביש

דו זרעונית מפורצת

סגל אמנון ותמר

דיגיטאליס

אוזן הדוב

תלתן

לוע ארי

לובלייה