הכניסה להנדסאי אדריכלות נוף בלבד


ביוזמה של משרד החקלאות ומנהלי מכללות, הוחלט לערוך ימי עיון שיהיו מיועדים רק להנדסאי נוף בנושאים הקשורים בעבודתם היומיומית. יום העיון הראשון שנערך לאחרונה עסק בחיסכון במים בגינון

כתב: יוסי בן-שחר,  צילמה: מיכל ביטון

הנדסאי נוף מהווים חלק נכבד מאד מענף הגינון בארץ. אפשר לפגוש אותם במקומות שבהם מתקבלות ההחלטות המעשיות של עיצוב הגינות הפרטיות והציבוריות, כמנהלי מחלקות גנים, מתכנני גינון, יועצי גינון, מפקחי גינון, יועצי השקיה והגנת הצומח ועוד.

יוסי בן שחר

ביוזמה של משרד החקלאות ומנהלי מכללות הנדסאי הנוף מכל הארץ, הוחלט לערוך ימי עיון שיהיו מיועדים רק להנדסאי נוף, בנושאים שמעניינים אותם וקשורים לעבודתם היומיומית.
הכוונה לערוך מספר ימי עיון במהלך השנים הבאות, שבהם הסטודנטים והבוגרים של המכללות יציעו את התכנים של ימי העיון ובכל פעם נקיים מפגש במכללה אחרת ברחבי הארץ.

יום העיון הראשון נערך בתאריך 26.4.18 במדרשת רופין. מנהל המסלול במכללת רופין, עמי פרנקל, דאג לאכסניה של יום העיון והאירוח היה מעולה, על כך תודות לצוות המכללה.
הנושא המרכזי ביום העיון, בו נכחו העיון כתשעים סטודנטים ובוגרים של הנדסאי נוף, היה חיסכון במים. שימח לראות רוב מוחלט של סטודנטים צעירים מכל המכללות בארץ, שלדעתי מהווים את העתיד של ענף הגינון בארץ.

נציגים של כל המכללות בארץ

מנהלת המסלול במכללת כפר סבא, מיכל בן חור, פתחה את יום העיון בהרצאה בנושא "ניהול משאב המים בישראל" תוך מתן דוגמאות על השפעת בני האדם על זיהום הים והנזקים האקולוגיים שמתלווים לכך.
אני הצגתי את האפשריות לחיסכון במים בגינה הביתית והציבורית.
סימה קגן, חוקרת ממכון וולקני, הביאה דוגמאות שונות של צמחיה חסכנית במים מהפרויקט שעשתה בכביש "בילו-רמלה" ובכלל מניסיונה הרב בצמחיה חסכנית במים.

רון באר, מרכז בכיר להשקיה מרשות המים, סיכם את היום בהצגת האפשריות למיפוי הגינות ומדידת שטחי ההשקיה המדויקים לפי סוגי צמחיה שמהווים בסיס לבניית תכנית השקיה אמיתית וחסכנית.
במהלך שנת 2018 נקיים יום עיון נוסף להנדסאי אדריכלות נוף , שתכניו ייבנו על פי הבקשות שיגיעו מהסטודנטים ומהבוגרים.