צמצום בשטחים הפתוחים לטובת בינוי

בדו"ח, שהופק על-ידי "המארג", התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע בישראל, בוחן את השפעות מעשי האדם על המערכות האקולוגיות בישראל במטרה לתת כלים לפעולה שתשמור על המגוון הביולוגי בישראל.


דו"ח מצב הטבע 2018, שנערך על-ידי "המארג", התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע בישראל, מתפרסם זו הפעם השלישית, ומהווה המשך לדו"ח הקודם שפורסם בשנת 2016.

מטרתו המרכזית של הדו"ח היא יצירת בסיס ידע מדעי ואיכותי עבור מקבלי ההחלטות לשם גיבוש אסטרטגיות וממשקים לניהול מושכל ובר-קיימא של מערכות אקולוגיות בישראל. הגופים השותפים למימון ולהפקת דו"ח מצב הטבע הם המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים והקרן הקיימת לישראל. ניהול פרויקט הפקת הדו"ח נעשה על-ידי ד"ר מיכל שורק שגם עורכת אותו יחד עם ד"ר עידן שפירא.


לפי ממצאי הדו"ח, איבדה ישראל 52 קמ"ר של שטחיים טבעיים ומיוערים לטובת שטחי חקלאות בין השנים 2014-2017. בנוסף לכך, באותן השנים 56 קמ"ר של שטחים פתוחים, לרבות שטחים טבעיים, מיוערים וחקלאיים הפכו לשטחים בנויים. עיקר הלחץ על שטחיים פתוחים הוא באזור המרכז והצפון כשהשטח הבנוי מצפון לקו באר שבע גדול פי ארבעה לעומת השטח דרומית לו.

סך כל השטחים הפתוחים בישראל עומד על כ-86% משטחה של מדינת ישראל, 67% משטחי המדינה הם שטחיים טבעיים ומיוערים ו-19% שטחים חקלאיים. מאז שנת 2015 ועד 2017 עלה היקפן של שמורות טבע בכ-5% ושל גנים לאומיים בכ-6%.
תנופת הפיתוח של תשתיות ויישובים משפיעה על הטבע בישראל במספר רמות. מלבד הגריעה הישירה של שטחים פתוחים, הפיתוח הרב מאיים לקטוע בתי גידול ומערכות אקולוגיות ומקרב את בני האדם אל השטחים הטבעיים. "שמירה על רצף של שטחים פתוחים, המייצגים מגוון מערכות אקולוגיות ובתי גידול בהיקף שטח משמעותי, היא אתגר שמירת הטבע המרכזי במדינת ישראל, בהווה ובעתיד", נכתב בדו"ח.


עוד במסגרת תכנית הניטור נצפה כי מספר מינים המוגדרים "מינים מלווי אדם", בהם שועל מצוי, תן זהוב ודורבן, התפשטו באזורים המדבריים וחוו גידול באוכלוסייתם. לעומתם, מינים הרגישים לפעילות אנושית כגון צבי ארץ ישראל, צבי הנגב וצבוע מפוספס נצפו בעיקר באזורים המרוחקים מפעילות אנושית, שכאמור נמצאים בצמצום. על-פי הדו"ח, בעוד שמיני עופות פולשים ומתפרצים נצפו בקרבת ישובים ושטחי חקלאות, מיני עופות מקומיים וכאלה המתמחים בבתי גידול ייחודיים נצפו בעיקר רחוקים מפעילות אנושית, דבר המדגיש את החשיבות בשמירה על השטחים הפתוחים והמרחק האנושי מהם.

דורבן - מין מלווה אדם

איום נוסף על המערכות האקולוגיות בישראל מגיע מכיוון המינים הפולשים, כשעל-פי ממצאי רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע, מאות מינים של מינים פולשים הגיעו לישראל עם השנים. בין השנים 2010-2018 נוספו לפחות תשעה מיני צמחים פולשים חדשים לישראל, ואלה נמצאים בשלבי התפשטות ראשוניים בארץ, ולפחות אחד מהם, צחר כחכחל, נמצא ברשימת 100 המינים הפולשים הגרועים בעולם של ה-IUCN. המיינה, מין ציפור פולש נצפה לראשונה במהלך הניטור באזורי מדבר בדרום הארץ.

להמשך קריאה אודות איחוד תוכניות מתאר לטובת השטחים הפתוחים