אולם כהן שבמשרד החקלאות, הקריה החקלאית - בית דגן.

כידוע, הבטיחות קודמת לכול.
העוסקים בתחום הגינון חשופים לסיכונים בטיחותיים רבים.
ניהול הבטיחות ומודעות לסיכונים המקצועיים חייב להיות חלק מהכשרתם של העוסקים בתחום. עבודה נכונה בהתאם לכללי בטיחות היא חלק בלתי נפרד מעבודת הגנן, המפקח ומנהל העבודה במגזר הפרטי והציבורי.
במטרה להקנות ידע, להביא למודעות ולתת כלים שיובילו למזעור הסכנות והחשיפה לפגיעות אפשריות,
עורך צוות הנדסת הצומח בשה"מ כנס לכלל העוסקים בענף, שבו ירוכז המידע החיוני באפיקי הבטיחות השונים.

סדר היום:
08:30-08:00 התכנסות וכיבוד קל
09:00-08:30 דברי פתיחה
- שלמה אלוני, סמנכ"ל המוסד לבטיחות ולגהות
- חיים תג'ר, מנהל אגף ענפי שירות וסביבה חקלאית
09:45-09:00 פתיחה - תקנות ועוד - אלי לרנר, המוסד לבטיחות ולגהות
10:20-09:50 עבודה עם חומרי הדברה - ד"ר תמר ברמן, משרד הבריאות
10:40-10:20 הפסקה
11:10-10:40 בטיחות בעבודה בגובה - דרור לזרוביץ
11:40-11:10 בטיחות עבודת הגוזם וגיזום בקרבת קווי חשמל - ניר קרמר
12:10-11:40 סכנת היפגעות מבעלי חיים מסוכנים - יהודה פוזנר
12:40-12:10 בטיחות בעבודה עם כלים מכניים ונגררים - דרור לזרוביץ
13:30-12:40 ארוחת צהריים
14:00-13:30 עבודה בקרבת דרכי תחבורה - יהודה פוזנר
14:00 - סיכום היום

ההשתתפות ביום העיון היא ללא עלות כספית, אולם מספר המקומות מוגבל,
ולכן נדרשת הרשמה מראש בקישור:


לרישום לחצו כאן

לפניות ולבירורים:
רונזה אמארה, רכזת מקצועית, שה"מ, טל' נייד: 050-6241102; דוא"ל: ronzaa@shaham.moag.gov.il
מירב חג'בי, רכזת הדרכה, שה"מ, טל' נייד: 050-6249266; משרד: 03-9485473;
דוא"ל: meiravh@moag.gov.il

למידע על סדרת הרצאות לקהל הרחב