כתב: אהרון מנירום- אגרונום, "לב גנים וגננים" 

פיקוס השדרות זכה בסוף אביב 2019 ללבלוב חדש ומיוחד בנוף האילנאות והגננות הישראלית. לירוק המבריק והמייפה כל כך את נוף הארץ, הוסיף חיים גבריאל, האגרונום הראשי של עיריית תל אביב, ספר חדש משובח שיסייע בטיפול ובשימורו של עץ חשוב זה.
הספר הנאה פרי מעקב וכתיבה של שנים רבות, מתאר ומסביר באופן עדכני היבטים מקצועיים רבים ושיטות עבודה מקובלות ומיוחדות לטיפול בסוג פיקוס בפרט, ובמיני עצי הנוי בארץ בכלל. למשל, ניתן להבין באמצעותו מתי וכיצד יש לעשות שימוש ברזיסטוגרף או בטומוגרף לאיתור רקבון, ומדוע באילו תנאים ניתן לבצע קשירות בכבלים או תמיכה קשיחה בענפים פגומים.


עץ פיקוס השדרות מהווה דוגמה אופיינית לעץ נוי גדול בעל כושר צימוח רב על יתרונותיו וחסרונותיו, שניחן בתרומה נופית רבה. לפיכך הוא משמש בספר כצומת רחב של ענפי ידע אגרוטכני. מוצגים בו בפירוט מגוון רחב של דגמי גיזום שונים בעצי רחוב ובגינות, לצד תיאור מפורט של כל שיטות ההגנה בפני שורשים תוקפניים המקובלות בארץ. הדיון המעמיק בקשת רחבה של חלופות בנושאים אלה ורבים אחרים, מאפשר בחירה בפתרונות המעשיים המתאימים למצבים האגרוטכניים השונים. הנושאים המקצועיים בספר ערוכים היטב, מובלטים ומפורטים תחומים מקצועיים חשובים הנמצאים בראש סדר היום המקצועי בארץ. דגש מיוחד ניתן לנושאים שהיו חסרים בספרות המקומית בעברית כגון תיאור סוגי פטריות ריקבון בעצי הנוי בארץ, שיטות להערכת סיכונים בעצים, ופתרונות אורתופדיה לעצים.

הספר שנכתב בהתייעצות עם טובי המומחים בארץ בכל נושא, מהווה השלמה עדכנית לכל החומר שהופק ע"י משרד החקלאות ולזה הנלמד בקורסים המקצועיים, לרשימות באינטרנט ולספרים המעטים הקיימים בתחום בעברית.
פרקי הספר ממוספרים ומחולקים גם לסעיפי משנה, יחד עם האיורים, הצילומים הצבעוניים הרבים וטבלאות הנתונים המעטרים את הספר ניתן להתמצא בקלות בכל נושא. חיים גבריאל ערך תצפיות מדעיות שיטתיות ומציג את מסקנותיו המעשיות, על רקע מובאות מהספרות המקצועית הבינלאומית, הנושאים המיוחדים שבדק ורשימת הספרות בעברית ובאנגלית בסוף הספר מאפשרים העמקה גם לאנשי מקצוע מנוסים.
יצירת הספר מהווה דוגמה נפלאה, שמאפיינת את התחום בו אנו עוסקים, לאופן בו מקום עבודה הופך כר פורה לתצפיות חקירות ושיתוף נדיב בידע מקצועי ייחודי.

הספר מומלץ לכל חובבי העצים והגינון בארץ ולכל אנשי המקצוע. אילנאים וגננים ימצאו בו אוצר נגיש של ידע מקצועי מעמיק תיאורטי ושימושי, ואדריכלים ואנשי נוף יזכו במבט מקצועי רחב ועדכני על עצי הנוי בישראל, נושא שנמצא במרכז העשייה והתכנון של סביבה וקיימות.

הספר ניתן לרכישה בטלפונים: 053-2502035, 052-6533111

להמשך קריאה אודות פיקוס השדרות