כתב: עדו הרפז צילמו: עדו הרפז, אמיר אלרון

עציץ פתיל (או נכון יותר מיכל פתיל) הוא פתרון פשוט למי שאינו רוצה להטריח עצמו בהשקיה תכופה של עציצים. למי שלא ראה את הכתבה בגליון הקודם של "גן ונוף", נזכיר כי מדובר בשני מיכלים המוכנסים האחד בתוך משנהו, כשהמיכל התחתון משמש כמאגר מים ה"נשאבים" למיכל העליון באמצעות פתיל המותקן בתחתיתו (ראה שרטוט).

את המכל ובו הפתיל אין בעיה להשקות ידנית דרך צינור ההזנה. אבל מה קורה כאשר יש כמות גדולה של מכלים? מילוי מים בכולם זאת משימה שתיקח זמן רב.

מיכל הזנת מים

אך יש דרך ליצור מערכת השקיה "אוטומטית" לקבוצה של מיכלים.
הרעיון הוא פשוט. משתמשים במיכל מים שמחובר למקור מים חיצוני ומחברים אותו בצינור למיכלי הגידול (אפשר עם צינור השקיה בקוטר 16 מ"מ). בשל חוק הכלים השלובים, המים ישאפו כל העת להיות בגובה אחיד בין המיכלים המחוברים ולכן ינועו ממיכל הזנת המים אל מיכלי הגידול כשמפלס המים בהם יירד. יש להקפיד שגובה המים במיכל ההזנה יהיה תואם לגובה התווך המלא במים במיכלי הגידול (מעט מתחת לגובה חורי הניקוז) שכן אחרת תהיה דליפת מים מתמדת מהחורים.

מערכת עציצי פתיל
איך משיגים זאת? על ידי שימוש במצוף הדומה לזה שמשמש בניאגרה של השירותים. בניאגרה משתמשים בדרך כלל במצוף שוכב, אך הוא אינו מתאים למיכלים צרים ולכן נשתמש במצוף עומד (ראה תמונות).
המצוף מחובר למקור המים החיצוני. כאשר מפלס המים מגיע לגובה המקסימלי, המצוף סוגר את קו ההזנה. כאשר נשאבים מים ממיכל ההזנה אל מיכלי הגידול המצוף יורד ומקור המים החיצוני נפתח ומים זורמים למיכל. הם יזרמו עד שיגיעו שוב לגובה אליו מכוון המצוף – גובה המים המקסימלי במיכלי הגידול.

מערכת "אוטומטית" מוכנה

חומרים לבניית מיכל הזנת המים

 • מיכל - אפשר להשתמש באותו מיכל 18 ליטר שאיתו בנינו את מיכל הגידול או בכל מיכל אחר.
 • מצוף - אם משתמשים במיכל ה-18 ליטר, יש צורך במצוף עומד.
 • מתאם (מופה) – למצוף העומד יש צינור יציאה מאד דק וכדי לחבר אותו לצינור 16 מ"מ יש צורך במתאם.
 • מחבר בין המצוף לבין צינור ה-16 מ"מ.
 • נקז חבית 1 צול – לחיבור בין מיכל ההשקיה למיכלי הגידול.
 • זווית - לחיבור בין נקז החבית לבין צינור 16 מ"מ. 

חיבור מיכל הזנת המים

תהליך הבנייה

 1. הצבת המצוף ומתאם לחיבור צינור 16 מ"מ למקור המים החיצוני
  א. קודחים עם מקדח כוס חור לצינור הכניסה למצוף.
  ב. מחברים את המצוף ומהדקים היטב.
  ג. מחברים מופה (מתאם) ואליה את מחבר הזווית לצינור 16 מ"מ (שיחובר למקור המים).

 2. חיבור נקז חבית - יציאה מהמיכל אל צינור הזנת המים למיכלי הגידול
  א. קודחים עם מקדח כוס חור להחדרת נקז חבית בהתאם לקוטר הנקז. מיקום הנקז צריך להיות נמוך מגובה המים במיכל ההזנה. 
  ב. מחברים את מחבר הזווית לצינור 16 מ"מ (שיוליך אל מיכלי הגידול).

 3. חיבור מיכל הזנת המים אל מיכלי הגידול 
  א. החיבור נעשה דרך צינור 16 מ"מ אשר יוצא כאמור ממיכל הזנת המים. 
  ב. את קצה צינור ה-16 צריך לסגור (סוגר ייעודי, חבק, חוט תיל וכד'). 
  ג. עבור כל מיכל יש להתקין בצינור ה-16 מ"מ מחבר נעץ 5 מ"מ. יש צורך במחורר מתאים. מהנעץ מוביל צינור 5 מ"מ אל מיכל הגידול. 
  ד. מקבלים שרשור של המיכלים לאורך צינור ה-16 מ"מ . לכאורה אין גבול למספר המיכלים שניתן לחבר למיכל הזנת מים אחד, אבל מומלץ לא לחבר יותר מ-20 מיכלים למערכת אחת, כי במידה ותהיה תקלה (למשל מצוף שנתקע) צריך להתחיל להשקות ידנית כמות גדולה של מיכלים. 

סיכום

קיבלנו מערכת שעובדת באופן אוטומטי, רק ללא מחשב השקיה. מערכת פשוטה וחכמה.

 להמשך קריאה על טיפים לשמירה על הגינה בחורף