השנה לזכרו של אריק חסון.

הפורום יתקיים ביום רביעי, 22.12.21, י"ח בטבת, באולם כהן, הקריה החקלאית, בית דגן.

הפורום נערך בשיתוף יחידת יער ואילנות.

הזמנוה מפורטת תישלחנה לפני כל פעילות.

לפרטים נוספים:
מירב חג'בי, רכזת הדרכה, טל': 050-6249266, ובדוא"ל.