חווית טבע ברחובות הראשיים של תל אביב- יפו -גומות עצים פורחות בצמחי בר

מיכל נהרי - אגרונומית בכירה

באביב האחרון התמלאו גומות עצים ברחובות רבים בתל אביב – יפו בפריחה של פרחי בר. זהו פרויקט שמתחדש כל שנה בסתיו עם זריעת פרחי הבר. זריעת זו היא חלק מטיפוח הטבע העירוני והיא מצטרפת לשתילת פקעות וצמחים גם באתרי טבע וחלוקת זרעים ופקעות בר לחצרות תושבים. כל זאת בנוסף להקמה ושיקום של אתרי טבע, הגדלת מגוון המינים ונטיעת עצים מקומיים.

הפעילות כולה תורמת לקישוריות בין אתרי טבע בתוך העיר ובין מסדרונות אקולוגיים ארציים שעוברים בתל אביב- יפו.
הצמחים שנבחרו תוכננו על ידי אדריכל הנוף והאקולוג ליאב שלם והם מתאימים למערכת האקולוגית של אדמות החמרה שבאזורנו.


בלטו בפריחתם: קחוון החוף, פרג נחות, ציפרנית ארץ ישראלית וסביון אביבי.
עם השתנות העונה ניתן לראות גם גזר קיפח ובהמשך אמיתה קיצית ונירית הקמה.
צמחי התגית הופיעו מזריעות של שנים קודמות.
שפע הפריחה השנה הינו תוצאה של פרק הגשם הארוך שהיווה גורם משמעותי בהצלחה הגדולה, זאת בנוסף לניסיון שנצבר ולפיקוח אקולוגי על עבודת הקבלנים.


נבחרו רחובות ראשיים בכל חלקי העיר, החל מטיילת המדע , הסמוכה לאוניברסיטה בצפון העיר ועד גבול בת- ים בדרום.
הזריעה מתבצעת בגומות עצים צעירים. השקיית העצים בתחילת עונת ההשקיה והגשם שירד באפריל- יאריכו את משך הפריחה.
כך מתאפשרת חווית טבע גם ברחובות ראשיים בעיר.