כתב : שמעון אנטמן, ממ"ר עצי פרי נשירים, שה"מ 

עצי הפרי הנשירים כוללים מינים רבים, ברובם אנחנו נמצאים כבר לאחר הקטיף, שלאחריו מנת המים שהעץ צורך יורדת במידה ניכרת, עד כדי שליש מהמנה שניתנה לפני הקטיף. כאשר יורדים במנת המים יש להגדיל את מרווחי ההשקיה . השקיה בצמצום לאחר הקטיף, ראוי שתרוכז למנות גדולות יחסית, במרווחים גדולים ככל האפשר. יש להמשיך ולהשקות עד קבלת גשם משמעותי. הצמאה ממושכת של העץ בסתיו עשויה לפגוע  בפוריות או בטיב הפרי בעונה הבאה.

תפוחי סטרקינג

דישון
עונת הסתיו הינה עונה מצויינת להשלמת מחסורים בעץ. מחקרים שונים מראים כי כל זמן שיש עלים פעילים על העץ, יש קליטה של חומרי הזנה. חומרים אלו יקלטו ויאגרו בשורשים וישמשו את העץ באביב הבא.

בעונה זו משלימים את דישון החנקן והאשלגן, ונותנים 1/3 מהמנה הכללית שניתנת במהלך העונה.

מחסורי ברזל בעצים בגינה מתבטאים בדרך כלל במופע צהוב של העלים. בעץ הנכנס לתרדמה עם מחסורי ברזל נמצא פגיעה משמעותית בתהליך הפריחה והחנטה באביב. כדי לתקן מחסורים אלו ניתן חומרי הזנה  כמו "סקווסטרין" או  "בוליקל" ודומיהם. מנה של 10-20 גרם לעץ הניתנת עם ההשקיה תשפר מאד מאזן הברזל בעץ  ותגרום להתעוררות ירוקה של העץ באביב.

עץ מנדריה

גיזום
גיזום קיצי הינו אחת הדרכים היעילות והמועילות להחדרת תאורה לאברי העץ התחתונים, להקטנת נוף העץ  ולחיסכון במים. אין לגזום עצים חלשים כיוון שגיזום קיצי יחליש אותם עוד יותר. הגיזום יתמקד בעצים החזקים במטרה להביא להארת אזורים מוצלים. חשיפה פתאומית של אברי העץ, גם המעוצים, לקרינה ישירה עלולה להסב להם נזקי מכות שמש ולכן יש להלבין אברים מעוצים ושאינם מעוצים שנחשפו לקרינה בעקבות הגיזום.

הגנת הצומח
בעונה זו יש חשיבות מיוחדת להתייחסות לכמה נושאים הנראים שוליים אך קובעים במידה רבה איך יראה העץ בשנה הבאה.

בסתיו, לקראת השלכת, מזרימים העלים את חומרי התשמורת שנצברו בהם אל השורשים. לכן יש חשיבות עליונה לשמירה על עלים חיוניים עד לנשירתם הטבעית. שלכת מוקדמת עשויה לגרום לחוסר פריחה בעונה הבאה.
מחלת  החילדון (כתמים חומים בצידו התחתון של העלה, מופיעה בשזיף, אפרסק ומשמש ) ואקריות (חרקים קטנים דומים לעכביש, נמצאים בכל עצי הפרי הנשירים) הם הגורמים העיקרים לנשירה מוקדמת ולכן יש להמשיך ולטפל נגדם עד אמצע חודש אוקטובר.

מזיקי שלד כמו חיפושיות קליפה וקפנודיס  פעילים מאד עד לתקופה בה יורדת  טמפרטורת  היום באופן משמעותי. עצים צמאים ומוחלשים "קוראים" למזיקים אלו לובא ולהתאכסן בהם. בתקופה זו נראה זליגת שרף מעצים המותקפים על ידי חיפושיות אלו. סילוק ענפים מתים ושריפתם, סילוק ערימות גזם מקרבת העצים ושריפתם תצמצם את התופעה.

מחלת היוטיפה/אנדרסנולה במשמש - מחלה זו מתבטאת בזרועות שלמות המתות בפתאומיות במהלך האביב והקיץ, כאשר העלים נשארים דבוקים לענף. הטיפול במחלה כולל גיזום/ניסור הזרועות המתות כ-30 ס"מ מתחת לחלק הנגוע ומריחה מידית של החתך בסיסטאן ובמשחת עצים. את הגיזום חייבים לעשות בקיץ ולא בחורף, שבו התנאים להתפתחות המחלה מיטבים.

שרקה – וירוס המאיים על עצי פרי גלעיניים בישראל
לפני שנים רבות ביקרתי עם ד"ר ישעיהו קובץ ז"ל בספרד, באזור שבו גידלו עצי משמש, שהיה כולו מכוסה במטעים. היום נשארו בשטח רק בתי האריזה, שכן המטעים נעלמו  בעקבות כניסת מחלת ה"שרקה".

מדובר בווירוס קטלני התוקף את כל עצי הפרי הגלעיניים (משמש, שזיף, אפרסק ודובדבן). זוהי מחלת הסגר והעברתה ממדינה למדינה מתבצעת רק על ידי העברת חומר צמחי נגוע.

מאמצים רבים נעשו כדי למנוע כניסת חומר נגוע לישראל וכאן יש לציין את העמדה העיקשת וחסרת הפשרות של השירותים להגנת הצומח בתחום הבאת חומר חדש לארץ. לא הורשנו, ובצדק, לייבא חומר ממקומות בהם הווירוס קיים. כל חומר שהובא ארצה הוכנס לקרנטינה כדי לוודא את ניקיונו המוחלט. במהלך השנים האחרונות הושקעו סכומי עתק של המגדלים בבניית "חומות מגן" לשמירה על חומר ריבוי נקי. הוקמה חלקה נקייה מווירוס בחוות החולה ובחוות מתתיהו, הוקם בית גרעין במכון וולקני וכל זאת כדי לשמור על איכות חומר הריבוי.

עם מה שהמערכת המסודרת  הפנימה והשלימה , לא השלימו אחרים שראו בהברחת חומר צמחי ספורט משתלם. והתוצאה – בעקבות הברחת חומר צמחי נגוע נכנסה לישראל מחלת השרקה.

כעת נעקרים עשרות דונמים של מטעים באזור מושבות השומרון בהם נתגלה הווירוס ומתבצע סקר לגילוי עצים נוספים.

את התופעות שגורם הווירוס, כפי שאפשר לראות בתמונות, ניתן לזהות בעיקר בחודשי האביב. כולכם נקראים להיות "העיניים של המדינה" בנושא השרקה ולהביא לידיעת השירותים להגנת הצומח כל מופע חשוד.

להמשך קריאה על פירות בחמישה צבעים לחיים בריאים