יורם שחם אדריכלות נוף
כתובת: 
שם:  יורם שחם
תפקיד: בעלים
הוראות הגעה:
   

  'שחם אדריכלות נוף בע"מ' היא חברה בבעלות פרטית של אדריכל נוף יורם שחם, בוגר המסלול לאדריכלות נוף בטכניון משנת 1987

  שחם אדריכלות נוף עובדת בעיקר עם גופים ציבוריים ומוסדיים ועוסקת במגוון רחב של תחומים באדריכלות הנוף ובכלל זה תוכניות בנין עיר (תב"ע), תכניות בינוי, תכנון נוף לכבישים ולרחובות עירוניים, תכנון שטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פים), שיקום נופי, פיתוח למגורים למבני חינוך ולמבני ציבור, פיתוח עם אספקטים ביטחוניים ותכנון בשילוב ארכיאולוגיה.

  כמו-כן עוסקת שחם במתן שירותים במספר תחומים נוספים הקשורים לעיסוקה העיקרי:

  • מתן יעוץ ותכנון לעבודות השקיה וגינון.

  • בקרת תכנון וביצוע (פיקוח) על עבודות פיתוח.

  • ניהול ביצוע של עבודות בתחום ההשקיה והגינון.