כתב: יואב הדר, הדר מערכות ייצוב ופיתוח נוף

מצוק החוף בתחום העיר בת ים מצוי מזה שנים בתהליכי גלישות קרקע עמוקות, חתירה עקב נגר מי גשם וסחיפה של הקרקע שנגרמת מגשם ומרוח. תהליכים אלו מאפיינים את מרבית רצועת מצוקי חוף הים התיכון ובכללה גם את המקטע של העיר בת ים.
תהליכי בלייה מואצים אלו יוצרים צלקת בנוף הן מבחינת "מכתשי הגלישה" הקוטעים את הרצף ההמשכי של הקרקע ברצועת מצוק החוף, והן מבחינת רצף הצומח שגולש יחד עם בית הגידול הטבעי שלו.
התערערות מצוק החוף מהווה גם סכנה ממשית ליציבות מכלול המבנים, הכבישים והתשתיות שמעל רצועת החוף. עיריית בת ים החליטה לשקם תחילה שני אזורים, השונים זה מזה:
1. במרכז העיר: מצוק חוף הסלע, מצוק גבוה (11-14 מ') ותלול. מעליו מצויה טיילת רח' בן גוריון שבצדה המערבי מדרכה רחבה משולבת בדק עץ וריהוט רחוב, ובצדו המזרחי של הרחוב מצויים בנייני מגורים עם חזית של עסקי מסעדות פנאי ונופש. תשתית הרחוב עמדה בסכנה ממשית לקריסה באם לא תבוצע פעולה לייצוב קרקע המצוק.

2. בדרום העיר: מדרון החוף הנפרד, מדרון חול שמעליו מצויים מגרשי חנייה למבקרים בחוף. המדרון סבל מתהליכי סחיפת רוח ורסס מלח ים שגרמו לתמותת הצמחייה שנשתלה בו. בנוסף ערוצי זרימת מי נגר, שמקורם במגרשי החנייה, גרמו להתהוות ערוצים עמוקים ולגריפה של הצומח בערוצים אלו.

מכרז תכנון-ביצוע-אחזקה
עיריית בת ים, לאחר שערכה בדיקת שוק של הטכנולוגיות והמוצרים בתחומים אלו, של הפירמות המתמחות בביצוע ושל משרדי התכנון והייעוץ בתחומים אלו של טיפול במצוקי החוף, הגיעה למסקנה המתבקשת של הוצאת מכרז למכלול של תכנון, ביצוע ואחזקה. ההצעות שהוגשו למכרז נבחנו על פי איכות הפתרון (35%) והמחיר (65%). הדר ייצוב קרקע פרויקטים בע"מ זכתה במכרז.

הליך התכנון והרישוי
עם הודעת הזכייה הקימה חב' הדר צוות תכנון רב תחומי:
אדריכלות נוף ורישוי – מוריה אדריכלים סטודיו מא בע"מ
הנדסת ביסוס ומכניקת קרקע – דוד דוד וישי דוד- ביסוס מבנים בע"מ
גאולוגיה – רבד - ד"ר רם בן-דוד יעוץ גאולוגי
עוגני קרקע – אינג' אסף שדה
מערכות ייצוב אקטיביות – חב' Geobrugg שווייץ

עיריית בת ים שכרה שירותי ניהול ופיקוח ממשרד אפרתי-מדפיס, שרות ייעוץ הידרולוגי ותכנון ניקוז ממשרד י. לבל, וייעוץ אקולוגי מדר' אביב אבישר.
הפתרונות שגובשו הוצגו בפני הועדה הארצית לשמירת הסביבה החופית (ולחו"ף) ואושרו על ידה.

הפתרון למצוק חוף הסלע
לייצוב המצוק מפני גלישת קרקע – התקנת מערכת רשתות לחץ מפלדה חזקה בשילוב מסמרי קרקע עמוקים 6-8 מ'. מערכת TeccoGreen מתוצרת Geobrugg שווייץ.
להגנת קרקע המצוק מפני סחיפת גשם – סריג פלסטי Tecmat במערכת TeccoGreen ומייצב קרקע מותז מסוג Soil Guard בשילוב זרעי בר מקומיים (זריעה בהתזה); יריעות ארוגות מסיבי קוקוס, גאוקו 400 בשילוב מייצב Soil Guard.
לאיסוף מי הנגר והגלשתם מטה – תעלת מגן תת קרקעית לאיסוף מי הנגר בנויה מארגזי ניקוז מודולריים מסוג Drain Box ומגלש סמוי מבטון מחורר משולב צמחייה מסוג Hydrotex.
לשיקום הצומח הטבעי – זריעה בהתזה (Hydroseeding) במינים מקומיים, הטמנת בצלים ושתילת שתילים של מינים מקומיים.

הפתרון למדרון החוף הנפרד
להגנה מפני סחיפת גשם ורוח – גלילי סיבי קוקוס גאוקו-לוג, מייצב קרקע מותז מסוג גאוסיב, ביסוס צמחיית כיסוי בזריעה בהתזה (Hydroseeding).
לאיסוף משקעי גרגרי החול שברוח – אגן שיקוע ואיסוף בדיפון "קיר" הידרוטקס Hydrotex.
לטיפול במי הנגר – איסוף והגלשה מטה בתעלת ניקוז סמויה משולבת צמחייה מסוג Hydrotex לעבר אגן השהייה וחלחול בתחתית המדרון.
לשיקום הצומח הטבעי – זריעה בהתזה (Hydroseeding) במינים מקומיים, הטמנת בצלים ושתילת שתילים של מינים מקומיים.

מדרון חוף בת ים

במדרון החוף הנפרד הסתיימו עבודות השיקום והחלו העבודות לאחזקת הצמחייה. במצוק חוף הסלע העבודות בעיצומן.

לקבלת פרטים נוספים ולתאום סיור מודרך באתרים : הדר מערכות ייצוב ופיתוח נוף