כשמוגשת לפקיד היערות בקשה לכריתת עץ, על המבקש לתת בתמורה פיצוי. כיצד מחשבים את ערכו הכספי של העץ? וכיצד ניתן לממש הערכה זו? כל התשובות בכתבה שלפניכם.

כתב וצילם: ישראל גלון, פקיד היערות הראשי


הגנה על עצים בישראל הפכה לחלק מתרבותנו בשנים האחרונות. הגורם העיקרי לכך - בנוסף למודעות ולחינוך - הינו פקודת היערות-צו אילנות מוגנים, שהיא פקודה מנדטורית וכן תיקון 89 לחוק התכנון והבנייה.פיצוי אמיתי

מזה שנים, אנו שומעים את השאלה מהו הפיצוי האמיתי לעץ שנפגע? והאם ניתן לפצות על עץ שנכרת ובכמה? בשנים האחרונות אנו משתמשים במושג "ערך חליפי" כאשר המטרה הינה להעריך מה ערכו של העץ שמתוכנן לכריתה ומה הפיצוי שינתן ע"י המעוניין לכרות את העץ.
יש קושי להעריך את ערכו הכספי של עץ נוי בהשוואה להערכה של עץ פרי או עץ המשמש לתעשייה. בשני המקרים האחרונים קל לכמת את ערך העץ, על ידי הערכת היבול הצפוי של עץ הפרי עד לסיום חייו כעץ מטע. וכנ"ל לגבי עץ לתעשייה.
הקושי להעריך עצי נוי נובע מכך שתרומתם לסביבה ולנוף מורכבת מגורמים רבים – אסטטיים, אקלימיים, סביבתיים, אקולוגיים, כלכליים ובעיקר יש לנו לגביהם ערך רגשי והיסטורי.

קיימות שיטות רבות לקביעת ערך חילופי כלכלי לעץ, להלן שלוש מהן.

1. ערך גידול העץ
בשיטה זו לוקחים את מחיר הקנייה של עץ בגודל 10 + עלות הטיפול בעץ לשנה (עבודה, חומרים וציוד)] ומכפילים בגיל המשוער של העץ. שיטה זו מתאימה לעצים בבנייה פרטית ובפרויקטים קטנים. עלות טיפול בעץ נוי, כולל כל העבודות, היא 300 שקל בשנה (על פי חוברת התחשיבים בהוצאת משרד החקלאות).

חישוב לדוגמה: עץ מכנף נאה בן 50 שנה, שקוטר גזעו 50 ס"מ, ערכו החלופי יהיה 15,000 שקל (50 שנה כפול 300 שקל).

2. ערך העתקת עץ עם כל נופו
שיטה טובה להערכת עץ הינה עלות העתקתו על כל נופו, ללא גיזום, כולל עבודות ההכנה וההעתקה עצמה. שיטה זו מתאימה לעצים ותיקים בעלי משמעות נופית והיסטורית בפרויקטים ציבוריים, בבנייה ופיתוח של רשויות ויזמים מסחריים.

חישוב לדוגמה: עץ מכנף נאה בן 50 שנה, שקוטר גזעו 50 ס"מ, מצבו טוב והוא נמצא בגינה פרטית כעץ משמעותי - העתקה של עץ כזה בשלמותו מחייבת הכנה של כשנה לפחות וליווי אגרונומי צמוד. העלות תגיע ל-100,000- 250,000 שקל, תלוי במיקומו של העץ, בטכניקת ההעברה ובמרחק ההעברה.

3. ערך חליפי של העץ על פי נוסחה בינלאומית המקובלת בארה"ב ובאירופה

בשיטה זו, המקובלת מאוד בעולם ואף אומצה ע"י משרד החקלאות, מביאים בחשבון ארבעה גורמים:
גודל העץ - נקבע על פי שטח החתך של הגזע בסמ"ר, בגובה 1.3 מ' מהרצפה.

ערך מין העץ – נע בין 0.01 ל- 1.00 לפי רשימה מומלצת מצורפת. יש הבדל בין עצים חסונים ומאריכי ימים לבין עצים שבירים וקצרי חיים.

ערך מיקום העץ בגן - שקלול של הערכת העץ לפי מיקומו, תרומתו הנופית, האסטטית, ההיסטורית, האקלימית והסביבתית (אקולוגית) . עץ בודד בעל משמעות נופית יקבל ערך גבוה בהרבה מעץ דומה בשדרה או בחורשה (ראה דוגמאות בהמשך).

ערך מצב העץ - עץ חולה שאינו בר-שיקום ערכו נמוך בהרבה לעומת עץ בריא שמצבו טוב.

השיטה פותחה ע"י:
Joint committee of the aboriculture and National Arborist Association USA
פירוט מופיע בחוברת:
Guide for establishing values of trees and other plants 1979 Dr. L. C. Chadwick and Dr. Dan Neely.

נוסחת החישוב
ערך כל סמ"ר בחתך הגזע עומד היום על 5 $ (מחיר זה חייב עדכון). הנוסחה לפיה מחשבים את ערך העץ כולו מורכבת מגודל העץ X מין העץ X מצב העץ X מיקום העץ X 5 דולר.
חישוב לדוגמה: עץ מכנף נאה בן 50 שנה שקוטר גזעו 50 ס"מ, ומצבו טוב והוא נמצא בגינה פרטית כעץ משמעותי, ערכו יהיה כ-22,000 שקל ( 5 דולר X 1962 סמ"ר שטח חתך הגזע X 0.7 ערך המין X 0.9 מצב העץ X 0.9 מיקום העץ).פיצוי נופי

בכל מקרה בו מבקש הבקשה רוצה לכרות עץ, עליו לתת בתמורה פיצוי על העץ. ערך הפיצוי יינתן בפרויקט עצמו או בסביבתו, ואם מצב זה אינו מתאפשר הפיצוי יועבר לקרן ממשלתית (לכשתוקם) שתטפל בשיקום ובנטיעת עצים.
לצורך יישום החוק נקבע נוהל ערך חליפי, שהתפרסם באתר האינטרנט של משרד החקלאות. הנוהל מאפשר שקיפות לגבי אופן החלטת פקיד היערות לגבי מתן רישיון כריתה או דרישה להעתקה וכן מה הערך החליפי שיידרש במקרה של אישור לכריתת העץ. הנוהל מבחין בין אנשים פרטיים לבין גופים ציבוריים, רשויות ויזמים מסחריים.

לקריאה נוספת אודות כריתת עצים, ליחצו כאן