לקראת הקיץ - אנו מציגים הצעות לשיטות הדברה ידידותיות לסביבה להדברת פגעים שכיחים בגן: על מזיקים נוספים והדרכים להדברתם בהמשך! 

כתב : שמעון ביטון

הדברה ידידותית לסביבה
הקיץ בארצנו מאופיין בפעילות ערה של חרקים ופטריות התוקפים את המדשאות הצמחים העונתיים, השיחים והעצים. להלן פירוט של מספר מזיקים התוקפים פרחים עונתיים בגן והדרכים להתמודדות איתם באמצעים ידידותיים לסביבה.

נובר התאנה

מזיקים בפרחים עונתיים
כנימת עש
הכנימה מפרישה טיפות דבש המשמשות מצע העשרה להתפתחות פטריות פייחת המכערות את העלווה ופוגעות בכושר הפוטוסינתטי של הצמח.

ממשק הדברה
ריסוס בדטרגנט LQ 215 0.5% או בנוידוזן C 0.4% אחת לשבוע ידבירו את זחלי הכנימה . הדברת מזיקים בוגרים תעשה ע"י ריסוס בתכשירים המכילים פירתרום כגון תותח או ביופיטוז.
התכשיר בוטניגארד המכיל נבגי הפטרייה בווריה בסיאנה מדביר כנימות עש. התכשיר מורשה לשימוש בחקלאות האורגנית להדברת כנימות עש וכנימות עלה.

קמחון בליגוסטרום
בשנים האחרונות נתקף שיח הליגוסטרום בקמחון הגורם לעלים להקמיח ואף לנשור. טפול בתכשירי גפרית כגון הליוגפרית בריכוז של 1% או בטימורקס גולד בריכוז של 1% או בשמן מינרלי כגון פרומונלC ושמן EOS בריכוז של 1% . ריסוס בסודה לשתיה בריכוז של 1-2% בתוספת משטח 0.2% גם ידבירו את הקמחון.

אקריות קורים

אקריות אינן חרקים .הם שייכות לסדרת העכבישיים. סימני הנזק בעלי הדרים מתבטא בשינוי הצבע ללבן, בורדים סימני הנזק בעלים מתבטאים באיבוד הברק שלהם.

שיטות הדברה
1. השקיה בהמתזה מבטיחה הרטבה של נוף הצמחים אחת לשעה לכמה דקות במהלך היום ומסייעת בצמצום אוכלוסיות האקריות או אפילו מניעת התבססותן בעלים.

2. פיזור אקריות טורפות - ניתן לרכוש טורפות מקיבוץ שדה אליהו ולקבל גם הדרכה על מועד הפיזור ,כמות האקריות הטורפות ליחידת שטח ועוד.

3. שימוש בשמנים צמחיים ומינרלים או בסבונים נוזליים.
אקריות חלודה – אקריות זעירות (0.2-0.3 מ"מ) הנראות בקושי בזכוכית מגדלת. הן צהובות וצורתן כעין פסיק .הן איפוא שונות בצורתן מאקריות הקורים.ריסוס בתכשירי גופרית כגון הליוגפרית בריכוז של 1% או איבוק בגפרבק 70% ידבירו את האקרית. התכשירים הללו אינם יעילים כנגד אקריות קורים.

אקרית הקורים הצהובה בתאנה גורמת להצהבה ולנשירת עלים מוגברת עד כדי שלכת באמצע הקיץ ונזקי מכות שמש בענפי העץ.
ריסוס בנימגארד בריכוז 0.1% עד נגירה ידבירו את האקרית ויגנו על העלווה.

להמשך קריאה על הכנת העצים לקראת החורף