מערכת השקיה דורשת הכנה נכונה וכך תאפשר לנו לפתוח את העונה ללא תקלות והפתעות מיותרות ותחסוך לנו מים וכסף.

כתב: יואל עופר צילם: כרמי ברגמן

מערכת השקיה מורכבת מכמה חלקים: ראש המערכת, צנרת ההולכה ומוציאי המים. לכל אחד ממרכיבי המערכת צורת טיפול ותחזוקה משלו. ראש המערכת
תחזוקתו וטיפולו השוטף של ראש המערכת חשוב במיוחד, בגלל השפעתו הגדולה על מערכת ההשקיה כולה. הראש כולל ברז ראשי וברזי חלוקה, מסנן, וסתי לחץ, קוצב מים או מחשב השקיה. מי שמדשן באמצעות מערכת השקיה – בראש המערכת שלו יהיו גם מז"ח (מונע זרימה חוזרת) ומשאבת דישון.

ברזים ידניים

ברזים אלכסונים – הידוק וכריכת חוט גרפיט לאטימה בין הכוש (המוט העגול היורד מהידית לברז) לבין האום.
מגופים כדורים – הידוק הבורג של ידית פתיחה והסגירה, הנוטה להשתחרר.

מסנן

ניקיון גוף הסינון ע"י שטיפה חיצונית במים,ובדיקה כי גוף המסנן שלם.

מז"ח

תפקיד המז"ח למנוע חזרה של חומרי דישון והדברה - המיושמים דרך משאבת הדישון – אל מערכת המים השפירים. בדיקת תקינות אחת לשנה – ע"י מומחה שהוסמך לכך ובאמצעים המתאימים. (רשימת בודקי מז"ח מאושרים ניתן לקבל ע"י פניה למשרד הבריאות). במקרים בהם המז"ח נוזל באופן קבוע יש צורך לפנות לבודק מוסמך.

משאבת דישון

טיפול ותחזוקה תקופתית בהתאם להוראות היצרן. רוב היצרנים ממליצים על נקיון המשאבה במים חמים עם סבון ע"י טבילת המשאבה במי הסבון או ע"י הזרמת מי הסבון דרכה. לאחר הניקוי יש לבדוק תקינות היניקה לכל אחד מברזי ההפעלה.

וסתי לחץ

כיול וסתי הלחץ בהתאם ללחץ הדרוש במוציאי המים:
טפטוף 1 – 2 אט', מתזים 1.8 – 2.1 אט', ממטירים 2.5 – 3.5 אט'.

אביזרי חיבור

בדיקת תקינות ויזואלית הכוללת: בדיקת נזילות בהברגות, אטימות וסגירה.

קוצב

בדיקת תפעול פתיחה (דריכה) ידנית וסגירה אוטומטית של הקוצב לכל אחד מהברזים אותם הוא צריך להפעיל.

בקר השקיה אוטומטי (מחשב השקיה)

החלפת סוללת הגיבוי בבקר A.C/ סוללות ההפעלה בבקר DC.
בדיקת חוזק החיבורים החשמליים וריסוס בחומר דוחה חלודה ולחות כדוגמת 40 – WD. בדיקה כי כל המגופים החשמליים נפתחים ונסגרים ע"י המחשב.
כיול יום ושעה נוכחים, והכנת לוח הפעלה – תוכנית השקיה לחודש הקרוב.
במחשבים המשקים לפי זמן יש לתרגם את כמות המים לכל מגוף למשך השקיה לפי הנוסחה הבאה: כמות המים הנדרשת (מ"ק) לחלק לספיקה של קו חלוקה מסוים = משך ההשקיה בשעות.

הערה
מומלץ מאוד להוסיף מד מים נפרד לגינה ששטחה גדול מ-100 מ"ר, וזאת לצורך מדידה מדויקת של כמויות המים המשקות את הגינה. ההוצאה הכספית תשתלם במהרה בחסכון במים = חסכון בכסף.

צנרת הולכה
כשמה כן היא, ועלינו לוודא כי אין נזילות מהצנרת ו/או מאביזרי החיבור המורכבים על הצנרת,להחליף קטעי צנרת שנוצרו בהם קפלים, ולהטמין בקרקע צנרת שנחשפה מגשמי החורף.

מוציאי מים
תקינותם ויעילותם של האביזרים מוציאי המים משפיעה על יעילות הפיזור של מערכת השקיה. יעילות פיזור טובה משמעותה תחזוקת הגינה בפחות מים = פחות כסף.

ממטירים/מתזים
בדיקת תפעול הכוללת: את מצב הפיה (האם לא נשחקה?), בדיקת גזרת ההשקיה, יעילות טווח המטרה (האם נמצאת הפיה הנכונה ביחס לגזרת ההשקיה ולטווח?).

בדיקת מיקום - גובה וזווית ביחס לקרקע, האם ממטיר/מתז קופץ יורד כראוי.

בדיקת מיקום הממטיר/ מתז ביחס להשתנות (גדילת) הגינה, הורדת ענפים המפריעים לזרימת המים, ובמידת הצורך הזזת הממטיר עצמו.

ניקוי שלוחות הדשא סביב מוציאי המים וניקוי פנימי של גוף הסינון – אם יש כזה.

שלוחות טפטוף
שטיפת שלוחות הטפטוף ע"י פתיחת קצוות הצינורות - כל הפעלה וכל שלוחת צינור יש לפתוח לחוד.
בדיקה ויזואלית של עבודת הטפטפות, וידוא כי אין פריצות מים ואין טפטפות סתומות.
טיפול למניעת היסתמות הטפטפות ע"י החדרת כלור או חומצה בהתאם להוראות היצרן.
הוספת טפטפות או ביטולן בהתאם לשינוים בצמחיה.

טיפ-טיפה
את המדשאה נשקה רק כאשר ניכרים בה סימני צימאון ראשונים כגון: שינוי צבע, אובדן ברק, התקפלות עלים.

להמשך קריאה על חישוב כמויות השקיה