תקנון שימוש באתר "פפירוס גן"

מבוא
1. אתר פפירוס גן (להלן: "האתר") הינו אתר תוכן ומידע, הכולל גם מידע פרסומי, מסחרי ושיווקי
2. כל שימוש באתר ו/או חלק ממנו, נעשה בכפוף לאמור בתקנון זה; כל שימוש באתר מהווה הסכמה לכך, כי תנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש כאמור, ועל היחסים שבין כל משתמש לבין האתר.
3. אין האתר מתחייב לתכנים כלשהם או לאפשרות השימוש בו, ו/או כי התכנים המופיעים בו מעת לעת ימשיכו ויופיעו בו משך תקופה.
4. האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קבצי האתר, קבצי מדיה, גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר, אין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מהאתר.
בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד קבצי האתר או רשומות האתר, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי לקבל מראש ובכתב אישור מהאתר.
5. האתר יהיה רשאי לשנות את תקנון שימוש זה ו/או להוסיף עליו מעת לעת, הכול לפי שיקול דעתו המלא; מרגע השינוי יחייב השינוי כל משתמש באתר.
תוכן האתר
6. מסיבות טכניות או מסיבות הקשורות בצדדי ג' – יתכנו הפרעות או קשיים בהעלאת האתר ו/או בשימוש בו ו/או בזמינותו; לא ניתן להתחייב כי האתר יהיה זמין בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות ו/או קשיים בזמינות או בנגישות לתאר ו/או בשל הורדת האתר.
7. קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים מצג או הצהרה כי מדובר בהכרח באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וכניסה אליהם תעשה על דעת המשתמש בלבד ותימצא בתחום אחריותו הבלעדי.
8. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותו הבלעדית של אתר "פפירוסגן" ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 3) למעט במקרים בהם במפורש צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר
9. האתר שומר לעצמו את הזכות לחסום כל גישה לכל משתמש לפי שיקול דעתו, בין אם על ידי חסימת כתובת ה IP של המחשב שלו, כל סימן או קוד מזהה אחר של המחשב שלו או אף את מדינת המוצא ללא מתן סיבה או הסבר.
10. האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמש הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה כלפי האתר או מטעמו. על כל גולש, משתמש או חבר לקחת בחשבון כי הפרטים הנמסרים על ידו לאתר יכול ויהיו נתונים לצפייה או שימוש ע"י צדדי ג' בלתי מורשים.
תכנים מטעם צדדי ג' ותכנים שיווקיים ופרסומיים
11. כל תוכן מטעם צדדי ג' וכן תכנים פרסומיים או שיווקיים המוצג באתר מטעם צד ג' וכן כל תוכן פרסומי או שיווקי (בין שהוא מוגדר או מוצג ככזה ובין אם לאו) הינו באחריותו הבלעדית של אותו צד ג' או המפרסם או המשווק או הגוף המספק את השירות או המוצר, האתר מציג אותם כפי שהם נמסרים לו ולא תהיה לאתר כל אחריות לתכנים אלה.
גילוי נאות
12. באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצים מיוחדים ובממשקים פנימיים בכדי לקבל, לצבור ולנתח תיעוד סטטיסטי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר, ניתוחי הקלקות וזמני שהייה, בחירות והעדפות.
שימוש במידע
13. כל מידע גנני, אגרונומי או אחר הנמסר במסגרת האתר (לרבות כזה המתואר כהדרכה, כייעוץ או כהסברים) הינו בבחינת מידע כללי שאינו מחייב ואין לעשות בו שימוש פרטני או ספציפי ללא קבלת ייעוץ מקצועי מאיש מקצוע בקשר לנסיבות הספציפיות, למיקום, לעונה ולכל יתר הנסיבות העובדתיות הרלוונטיות הספציפיות.
ויתור על תביעות
14. כל משתמש מותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד האתר ו/או כנגד מי מטעמו, בקשר לשימוש באתר ו/או לתכניו, במישרין ובעקיפין.
שימוש בתכנים
15. האתר מעלה תכנים (כתבות, תצלומים, גרפיקות, איורים, מידע) ברשות בעלי הזכויות בתכנים אלה ותוך מתן קרדיט במקרים המתאימים. אם מתברר לבעל זכויות כי האתר לא נהג כך במקרה מסוים, הוא מתבקש לפנות מידית לאתר, בדרכים המפורטות באתר, והדבר יתוקן לאלתר.
מיקום שיפוט
16. כל מחלוקת עם האתר או הנהלתו תהא בסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בעיר תל – יפו, ישראל.