כתב: יותם שפיר

מהו גינון אורגני? צעד ראשון להבנת הרעיון עליו הוא מושתת ומהיכן הוא התפתח צריך לצאת לביקור בחורש טבעי, להסתכל היטב סביב ולהבחין בדברים המהותיים המצויים בו, לעומת יערות נטועים, גינות ופארקים. מה מוצאים בטבע?

צמחיה מגוונת (עצים, שיחים, בני שיח, פרחים וכו'), בעלי חיים שונים, חיפוי קרקע טבעי (מבוסס על שאריות צמחים), רמה נמוכה של מזיקים ומחלות, אוויר נקי יותר.

הנקודות שהוזכרו לעיל הן הבסיס של הגינון האורגני, כלומר העתקת צורת החיים בטבע והבאתה אל הסביבה הקרובה של האדם (גינתו), תוך שמירה על איזון בין שלושת מרכיבי הגן : הצומח, החי והקרקע מצד אחד, והתחשבות בצרכים החברתיים של האדם מצד שני. שיווי המשקל האקולוגי בטבע חיובי עקב התערבות מועטה ומבוקרת של בני אדם לעומת גינות ציבוריות ופרטיות.

שתילת סוגי צמחייה שונים

צמחיה מגוונת

הגישה האורגנית דוגלת בגידול סוגים שונים של צמחים המיטיבים זה עם זה, בתא שטח מצומצם, על מנת ליצור ולשמור על איזון ושיווי משקל אקולוגי חיובי בין הצומח, החי והקרקע כפי שמצוי בחורש טבעי. לשם כך יש להקפיד על מספר עקרונות בבחירת הרכב הצמחיה.
שתילת צמחים שמתאימים לסוג הקרקע והאקלים באותו בית גידול. לעומת זאת, שתילת צמחים מסוגים שונים, שאינם יכולים להתפתח כראוי זה לצד זה, מחלישה ומעלה את רגישות הצמחים למזיקים ומחלות. כמו אצל בני האדם, גם הצמחים מתחרים ביניהם על הגורמים ההכרחיים לקיומם: אור, מזון ומים.
שתילת צמחים בעלי השפעה חיובית על צמחים אחרים מסוגים שונים. דוגמה לכך הם צמחי התבלין והמרפא, ששילובם בגן תורם לריח נעים והגנה מסוימת (דחייה ומשיכה) מפני התפרצות של מחלות ומזיקים בצמחים שונים, ואף לשיפור בריאותנו ואיכות מזוננו. דוגמאות של צמחים כאלה הם כובע הנזיר, הדוחה כנימות עלה מצד אחד ומושך את לבנין הכרוב (עש יום) מצד שני; בת קורנית דוחה חלזונות ואת לבנין הכרוב; רוזמרין דוחה מזיקים; שום דוחה מחלות עלים וסוגי כנימות שונים; אכילאה דוחה מחלות עלים וכו'.
שתילת צמחים המעשירים את הקרקע בחנקן זמין לצמח, כגון: שתילת טופח ריחני, תורמוס ההרים וכד' ברחבי הגן, מוסיפה מצד אחד צבע ויופי ומצד שני מעשירה את הקרקע בחנקן זמין הדרוש להתפתחות הצמחים.

בעלי חיים בגינה

צמחים רבים חיים בשיתוף פעולה עם בעלי חיים מועילים. כלומר, מצד אחד, מספקים להם מזון (אבקה, צוף ופירות) ומצד שני, נעזרים בהם לצורך התפתחות וריבוי (דבורים הדרושות להאבקה והפריה וכו'). עולם החי מעורב אף הוא בשמירת שווי המשקל האקולוגי ובמניעת התפרצות מזיקים ומחלות. לדוגמה, סוגים שונים של חיפושיות ממשפחת פרת משה רבנו טורפים כנימות עלה, כנימה קמחית. דוכיפת מקטינה את אוכלוסיית הערצבים וכו'. על מנת להפוך את הגינה למקום שוקק בע"ח מועילים, יש להכניס לגן מקור מים (בריכת דגים), שימשוך אליו ביחד עם הצמחיה הצפופה שמסביבו טורפים קטנים כגון: נמיות, קיפודים וכו', הנחוצים לשמירה על שיווי המשקל הביולוגי.
לעומת הגישה האורגנית, גינון קונבנציונלי שם בעיקר דגש על צדו האסתטי של הגן, כלומר גינה נקיה מעשבים וממקורות חיים, אשר מכילה מספר מצומצם של מיני צמחים, שגדלים על קרקע חשופה ומקולטרת. שיטה זו, הנהוגה אצלנו ברוב הגינות, גורמת להתערבות גסה של האדם בטבע ולהפרת השיווי המשקל האקולוגי. מעורבות בלתי מבוקרת זו באה לידי ביטוי גם באמצעות שיטות אגרוטכניות שגויות, כגון: גיזום, כיסוח, דישון והשקיה לקויים; מונוקולטורה –גידול סוג אחד של צמחיה בתא שטח נתון; שתילת צמחים במרחקים הקרובים זה לזה, או שתילת צמחים מסוגים שונים, שאינם יכולים להתפתח כנדרש זה לצד זה. כלומר, צמיחתו של האחד באה על חשבון צמיחתו של השני, ורגישותו של הצמח הפחות דומיננטי למזיקים ומחלות עולה עקב חולשתו.
בעלי חיים בגינה אורגנית תורמים לגינה

פוריות קרקע

הגישה האורגנית רואה בהעלאה ובשמירה על פוריות הקרקע גורם חשוב לקבלת צמחיה בריאה וחסונה יותר. על פי תפיסה זו, הקרקע נחשבת מקום שוקק חיים, המורכב ממספר עצום של מיקרואורגנזמים (פטריות, חיידקים, חרקים וכו'), שחלקם משפיע בצורה חיובית על התפתחותם וחוסנם של הצמחים. קרקע פורייה משפיעה על חוסנה הטבעי של הצמחיה ולמעשה מביאה באופן עקיף, להפחתת הצורך בשימוש בחומרי הדברה. יש לזכור, שמשאבי הקרקע מתדלדלים עקב הצומח, האקלים (רוח, גשמים, סחף וכו'), העשביה ובע"ח החיים בקרקע.על מנת שהקרקע לא תאבד מחיוניותה, יש להחזיר אליה את המשאבים שנגרעים ממנה על ידי גורמים שהוזכרו לעיל.
העלאת פוריות הקרקע כרוכה במספר תהליכים ביולוגים מורכבים ואינה ניתנת להשגה על ידי פיזור חד פעמי של דשן כזה או אחר, אלא דורשת טיפול במשך כל ימות השנה. אחד המרכיבים החשובים בשמירה על פוריות קרקע הינו הקומפוסט, המהווה מקור מזון לאוכלוסיית החרקים המועילים, מעלה את רמתם בקרקע ותורם לשיפור תאחיזת המים ולאוורור הקרקע.
לעומת זאת, השיטה הקונבנציונלית רואה בקרקע בית גידול לצמחים בלבד ושמה דגש על הזנת הצמח בעזרת מלחים, המכילים את מינרלי המקרו, שלעיתים גורמים להמלחת קרקע ולפגיעה במיקרואורגנזמים מועילים. בשיטה הקונבנציונלית אין התייחסות לשאר הגורמים שמדלדלים את משאבי הקרקע, עקב זאת הקרקע נהפכת ברבות השנים לעניה יותר.
חיפוי קרקע

חיפוי קרקע

כאשר אנו מתבוננים בטבע, באזורים שונים אליהם יד אדם אינה מגעת, לא ניתן למצוא קרקע חשופה, פרט לאזור מדברי צחיח. הנתון הנ"ל הינו בעל משמעות נרחבת, הגורם לחסכון במים ולהעלאת פוריות הקרקע. ישנן שתי שיטות חיפוי, האחת אורגנית, המורכבת משאריות צמחים, גזם, שבבי עץ וכו' והשניה אנאורגנית המורכבת מטוף, חצץ, יריעות פלריג וכו'.

יתרונות החיפוי האורגני:

 דשן זמין לצמח – חיפוי קרקע אורגני שמתפרק באופן איטי על ידי מיקרואורגנזמים וחרקים מועילים כגון: שלשולים, חיידקים, פטריות וכו', גורם להעלאת פוריות הקרקע ומספק דשן זמין לצמח. הסימן לפעילות גבוהה של מיקרואורגנזמים בקרקע היא העלמות הדרגתית של החיפוי, תוך יצירת מבנה פתיתי מתחת לחיפוי הנותר. בחורף, החיפוי משמש בעיקר לדישון הצמחים ולשימור הקרקע מפני סחף על ידי הרוח והגשמים. שאריות הצמחים המשמשות כחיפוי מתפרקות מהר מאוד כתוצאה מהפעילות המוגברת של השלשולים ושל מיקרואורגנזמים אחרים. בקיץ, מטרת החיפוי היא בעיקר למנוע התחממות יתר של הקרקע, חסכון במים ופגיעה בהתפתחות הצמחים.


הקטנת התאיידות מים – החיפוי מקטין את התאיידות המים מפני הקרקע, כתוצאה מכך ניתן להשקות במרווחים גדולים ולחסוך בעלויות השקיה.

מניעת היווצרות סדקים – החיפוי מונע יצירת סדקים בקרקע, הנגרמים על ידי קרינת השמש הישירה על הקרקע החשופה. הסדקים גורמים להתאיידות המים משכבות הקרקע העמוקות.

שינוי הטמפרטורה – החיפוי משנה את המיקרואקלים סביב הצמח, התוצאה היא קליטה מהירה יותר של הצמחים בתקופה הראשונית שלהם בגן.

סחף קרקע – החיפוי מונע את סחף הקרקע על ידי הגשמים והרוח ואת יצירתה של שכבת קרקע אטומה הנוצרת כתוצאה מטיפות הגשם.

עשביה – חיפוי הקרקע מונע את התרבות העשבים. בחיפוי אורגני חל שינוי בהרכב העשביה המעטה שצצה. קל יותר לטפל בעשבים המתפתחים על קרקע עשירה בחומר אורגני.

השיטה הקונבנציונלית דוגלת בקרקע חשופה ומתוחחת. שיטה זו אומנם מצליחה במידת מה לשמור על מי הגשמים בקרקע, אך תוצאתה היא הפסדי קרקע רציניים על ידי סחף ונגר עלי במדרונות.
הדברה ביולוגית בגינון אורגני

הדברה ידידותית לסביבה

בניגוד לחומרי הדברה כימיים סינטטיים רעילים, מרבית חומרי ההדברה והדישון הידידותיים לסביבה אינם פוגעים בחרקים מועילים ואינם נחשבים כרעילים לאדם ולסביבתו. אלה שהם בעלי רעילות מסוימת, יתרונם בכך שהם אינם שאריתיים, כלומר הם מתפרקים מהר יחסית, וכאשר התוצרת מגיעה לצרכן, הרעל כבר התפרק לחלוטין.
קיימים בשוק חומרי הדברה ודישון באריזות קטנות, הנותנים מענה לכל בעיה אפשרית. יחד עם זאת, ניתן להכין תמיסות באופן עצמאי (מרק או תה) המבוססות על צמחי תבלין ומרפא וזאת על מנת להדביר פגעים ולחזק את רקמות הצמח.

להמשך קריאה על הדברה טבעית