אחד מעקרונות הגינון המקיים הוא הימנעות מריסוסים ורעלים בגינה. כתוצאה מכך, בגינות אלו קשה יותר להדביר את העשבים הרעים, במיוחד את העקשניים שבהם דוגמת היבלית. בכתבה זו נציג את הדרכים להתמודדות עם הבעיה. כתבה שנייה בסדרה

מאת: יוסי בן-שחר

גינון מקיים משלב בתוכו נושאים רבים שאנחנו מכירים מהגינון ה"רגיל" אבל עם הדגשים אחרים. נושאים כמו הכנת קרקע, דישון, השקיה, הרכב צמחיה, חיפוי קרקע, אחזקת הגן, חיסכון במים ועוד, מקבלים התייחסות שונה. הגינון המקיים מקפיד על שמירת אוצרות הטבע, שמירה על אוויר וקרקע נקיים מריסוסים ומרעלים ועל חיסכון באנרגיה. 

× × × ×¡× × × × × × × × ×©× × × × ×§×¨ × × ×¤× ×

גינון מקיים דורש בשנים הראשונות תחזוקה רבה יותר, בעיקר עקב נושא העשבייה, אבל לאורך השנים מרכיב האחזקה יצטמצם ולכן עלויות הגינון המקיים לאורך זמן נמוכות בהרבה מגינון רגיל.

× × ×¤× × ×¨×¡×§ × × × ×¢×¥
הפעם ארצה להתייחס לבעיה המרכזית בגינון המקיים – כיצד מתמודדים עם עשבים "רעים" ואציג גם פתרונות – חלקיים אמנם - למניעת עשבייה. בגינה רגילה אפשר כמובן לרסס בקוטלי עשבים, אך כאמור, בגינון מקיים אין ריסוסים. ולכן, מה עושים? כל הפתרונות שמצאתי ובדקתי הינם במקרה הטוב חלקיים ולא מצליחים להתמודד עם עשבים קשי הדברה כגון גומא הפקעים (סיידא), יבלית או שיח האמברוזיה.

הפתרון שמתאים רק לשטחי גינון קטנים הוא פריסת עיתונים\קרטונים על הקרקע המשובשת ועליהם להניח רסק גזם או חציר, אך הוא אינו מתאים לשטחי גינון גדולים. בשטחים גדולים, האפשרות היחידה היא להקטין במידת האפשר את כמות העשבייה ה"רעה" על ידי הכנת קרקע קפדנית ושתילת צמחיה מתאימה.

× × ×¤× × ×§×¨×§×¢ × × × ×¦× × × × ×ª × ×¨

הכנה טובה של הקרקע מהווה את תשתית הגינה לשנים רבות.
1. נשתדל עד כמה שאפשר להשתמש בקרקע המקומית ולא בקרקע מיובאת. כמעט בכול סוג אדמה ניתן להקים גינה לתפארת, יש מעט מאוד קרקעות שלא ניתנות כלל לעיבוד ולשתילה.
2. במידה ויש צורך בתוספת קרקע בשל שכבת קרקע רדודה או מכל סיבה אחרת, רצוי להביא קרקע משכבות עמוקות. אומנם אלו קרקעות דלות בחומר אורגני, אך יתרונן בכך שהן נקיות מזרעי עשבים. נוסיף קומפוסט בכמות נדיבה בכדי להעשיר את הקרקע בחומר אורגני.
3. נתחח יסודית את הקרקע תוך הוצאת שורשים ופקעות של עשבים עד כמה שניתן. נוסיף קומפוסט בכמות של 20-40 מ"ק לדונם ונתחח שוב כדי להחדירו לקרקע.
4. בהכנת הקרקע נשתדל ליצור שיפוע של 1% עד 2% לכיוון שולי המגרש כדי לנקז את נגר הגשמים.

הכנת קרקע יסודית תפתור חלקית את בעיית העשבייה. פרק נוסף וחשוב בהקטנת האוכלוסייה של עשבים בגינה מקיימת יהיה בחירת גודל הצמחים שנשתול, מין הצמחים, צפיפות השתילה, ונושא ההשקיה.

חיפוי קרקע


אחת הדרכים הטובות והיעילות למניעת עשבייה היא השימוש בחיפוי קרקע אורגני. חיפוי הקרקע יכול להיות מרסק גזם של עצים שונים, דוגמת אורנים, אקליפטוסים, עצי הדר או אפילו רסק מהגזם של הגינה שלנו. רסק כזה עשוי מהחלק המעוצה של הענפים, כיסוי בעלים בכסחת דשא אינו מספיק שכן חומרים אלה מתפרקים תוך זמן קצר.
החיפוי צריך להיות בשכבה של 7.5 עד 10 סנטימטרים, על מנת שיהיה יעיל בהקטנת אוכלוסיית העשבים. משום שהרסק הוא ממקור אורגני, הוא יתפרק לאיטו ויעשיר את הקרקע, אך כל שנים מספר נאלץ להוסיף שכבה חדשה.
נוסף לדיכוי העשבייה, החיפוי ברסק גזם שומר על רטיבות הקרקע, מקטין את האידוי ולכן גם את כמויות ההשקיה, וגם משפר את איכות הקרקע כתוצאה מהעלאת אחוז החומר האורגני שנמצא בה.

חיפוי רסק גזם עץ

צמחיה

נושא הצמחייה בגינון מקיים מורכב במקצת. מצד אחד נעדיף צמחים חסכני מים ואיטיי צימוח על מנת להקטין את רמת האחזקה בגן ומצד שני נשאף לכסות במהרה את השטח החשוף על מנת לדכא את העשבייה, כיוון שעשבים זקוקים לשמש בכדי לשגשג.
הפתרון - בשנים הראשונות נקפיד לכסות את השטח החשוף שבין השיחים או הצמחים השונים ברסק גזם, עד שהשיחים יגדלו ויצלו על השטח. כיסוי השטח באמצעות צמחי כיסוי משתרעים יספק גם הוא פתרון מהיר וטוב.

× × ×¤× × ×©× × × ×¢×¥

מים והשקיה
על מנת לצמצם את כמות העשבים ולחסוך במים אנחנו חייבים לתכנן ביעילות את מיקום הטפטפות ולחשב כראוי את כמויות המים שנשקה.
במידה ונשתול שיחים בדיוק במקום הטפטפת ונחשב במדויק את צרכי הצמח במים, נקבל צמחים חסונים ובריאים, וגם פחות עשבייה שגדלה בין השיחים כתוצאה מפיזור מים לא נכון.

הכנת קרקע נכונה ומוקפדת, פריסת מערכת מים יעילה וחסכונית, בחירת צמחים חסכני מים ואיטיי צימוח וכיסוי הקרקע ברסק גזם יצמצמו במידה משמעותית את העשבים ה"רעים" בגן ויאפשרו נקודת פתיחה מעולה לגינה מקיימת לשנים רבות. 

להמשך קריאה אודות צמחים מקיימים