כתב וצילם: יוסי בן שחר, מנהל תחום הגנת הצומח, שה"ם משרד החקלאות.

נושא בתי גידול לעצי נוי במדרכות שבו דנו בגיליון הקודם מהווה היום בסיס לכל תכנון של ההתחדשות העירונית או תכנון של שכונות חדשות. בתי גידול איכותיים עולים ממון רב וזוהי מטרה מבורכת ונכונה כשלעצמה אך אם לא נקפיד בשתילת עץ איכותי בהתאם- אזי כל ההשקעות בתשתיות היקרות תרדנה לטמיון.

הכוח של שורשי העצים, קמבודיה

תחום הנדסת הצומח בשה"מ שבמשרד החקלאות בנה סטנדרט לשתילי עצים שיכול לסייע רבות בבניית העצים במשתלה ובבחירתם כך שיתאימו לנטיעה בסביבתם אך נושא שורשי השתילים לא קיבל תשומת לב ראויה בסטנדרט הקיים ואנו מתכוונים לשפר את המצב. כיום, בחירת העצים במשתלה מתבססת לעיתים קרובות על קוטר הגזע בגובה 20 ס"מ מהקרקע בלבד ללא התייחסות ל" מוביל ישר", מרחק בין הענפים, וגודל גוש השורשים ופרמטרים חשובים נוספים.

נטייה מסוכנת כתוצאה ממערכת שורשים פגומה

המרכיב המרכזי שאיננו קיים כלל בסטנדרט הנוכחי הינו מבנה מערכת השורשים. נושא זה חשוב ביותר שכן מערכת השורש תקינה הינה תנאי ראשון להתפתחותו של העץ לאיכותי ומאריך ימים, להתבססותו האיתנה הקרקע ולעמידתו בפני רוחות. כמובן שבמידה ומערכת השורשים פגומה נקבל עצים מנוונים העלולים ליפול במשבי רוח חזקים.

מדדים בעיצוב העץ במשתלה

הדבר החשוב ביותר בבדיקת מערכת השורש הינה הימצאות שורש ישר ללא כיפופים ועיקולים. עקול או כיפוף בשורש המרכזי וסעיפיו ילווה את העץ לאורך כל חייו וישפיע על קצב הצימוח שלו עד כדי עצירת גדילתו, ניוונו, עמידתו במשבי רוח ויכול לגרום גם חיגור לשורשים ולגזע . מערכת שורשים מעוקלת, מסובבת וכלואה בגוש השורשים נוצרת במשתלה כאשר העץ מועתק להמשך גדילה במיכל או לשק ושורשיו מגיעים לדפנות המיכל בטרם הועבר למיכל גדול יותר בזמן.

כיפוף השורש

כיפוף כזה לא יתיישר לעולם ומערכת השורשים תהיה מצומצמת ותהווה בסיס להתנוונות מואצת של העץ ולחולשתו המיכנית. כמו כן, מבקש אני להדגיש שעץ עם חיגור שורשים מהווה סכנה במדרכה ובסביבת אנשים ורכוש. העץ עלול להתהפך שנים רבות אחרי שנשתל כתוצאה מעצירה וגידול לא תקין של מערכת השורשים שלעיתים אינה בפרופורציה לגודל העץ ( ביחוד עם גוזמים את העץ ו"מרימים" לו את הנוף).
סילסול שורשים
לעומת עצים הגדלים במיכל (והעלולים לפתח מערכת שורשים מעוקלת וכלואה) חלק מסוגי העצים יכולים להיות מועתקים ישירות מקרקע במשתלה לבית הגידול הסופי במדרכה או בפארק, כאשר עץ מועתק במשתלה מהקרקע ונשתל ישירות בבית הגידול הסופי שלו (בבית גידול עם נפח קרקע גדול וקרקע איכותית) מובטח שהעץ יגדל כראוי, יתבסס ויחייה בבריאות לאורך שנים רבות. .
לכן, על בעל המקצוע המגיע לבחור עצים במשתלה השתולים במיכל או בשק עליו לבחון בנוסף לכל שאר הפרמטרים גם את מבנה מערכת השורשים. הסקירה יכולה להיות מדגמית על כמה עצים על מנת לבדוק את איכות מערכת השורש.
במידה וקניתם עץ ובמועד השתילה זיהיתם כיפוף בשורש אפשר על ידי גיזום במקום הכיפוף לנסות ולבנות שורש ישר ואיכותי, בכול מקרה יש להגיע בזמן השתילה למערכת שורשים ישרה על מנת להבטיח עץ בריא, חזק ואיכותי. השורשים צריכים "לאחוז" את הקרקע. אין לשתול שיח או עץ עם שק הפלריג שלו וגם לא לעשות חתכים בשק. במידה והשתלן ממליץ לא להוריד את השק תדעו שיתכן ומערכת השורשים לא התבססה וברגע שתורידו את השק תקבלו עץ חשוף שורש.
מיד אחרי שתילה, יש למקם את הטפטוף בצמוד לגוש השתילה ביחוד בימי הקיץ החמים. במידה והטפטוף איננו על הגוש יש חשש שהגוש יתייבש ואז מאד קשה להרוותו שוב. כעבור מספר שבועות אחרי ההתבססות יש להעביר את מערכת ההשקיה רחוק יותר מהגזע על מנת להרחיב ולפתח את מערכת השורשים.
במידה ומפזרים רסק גזם בשטח הגן, רסק הגזם חייב להיות מורחק מהגזע, שכן הדבר יכול לגרום לריקבון בצוואר השורש. כמו כן רסק גזם עלול לעיתים לגרום לפריצת שורשים מאזור המחופה שיכולים לגרום לחגור בצוואר השורש או בגזע ולניוון העץ.