הקדמה מאת: יוסי בן שחר,

מנהל תחום הגנת הצומח , שה"ם משרד החקלאות

לקראת חגיגות שנת השבעים למדינת ישראל הוכרזה "שנת היער העירוני", במסגרתה פורסם מיזם "היער העירוני" שנועד לקדם את הטיפול והאחזקה בנוף הגבוה ברשויות המקומיות. מטרתו הסופית של המיזם היא שילוב כל הרשויות בארץ בפעילות הנגזרת ממנו, למשך שנים רבות.

נוף ים הרצליה

את המיזם יזם מנהל האגף להנדסת הצומח במשרד החקלאות, ישראל גלון, שרתם למיזם גופים נוספים כמו החברה להגנת הסביבה, פורום ה15, אדריכלי הנוף בישראל, הארגון לגננות ונוף, מרכז דע גן והפורום הישראלי לעירוניות – כל הגופים הללו לקחו חלק בוועדת ההיגוי המלווה את המיזם ובהמשך גם בפיקוח על היישום.
בעקבות הפרסום גילו בו עניין כשלושים רשויות, אך בפועל נרשמו והשתתפו בו השנה רק שש רשויות: כפר סבא, הרצליה, תל אביב, ראשון לציון, אשקלון ובאר שבע. לרשויות ניתנו יעדים להגשמה הנוגעים לנוף הגבוה, כאשר צוות היגוי מפקח על ביצועם.
מהביקורים ברשויות שהשתתפו במיזם ניתן להסיק שישנה התקדמות בטיפול בעצים, ויש גם הבנה מצד מקבלי ההחלטות שיש צורך להשקיע בנושא, בכוח אדם ובכסף.
עיריית כפר סבא קיבלה את הציון הגבוה ביותר מבין הרשויות שלקחו חלק במיזם, אך גם הערים האחרות קיבלו ציונים טובים על שהשקיעו רבות על מנת לעמוד ביעדים.
השנה המיזם נערך כפיילוט, והכוונה להכניס בו שיפורים, בתקווה להגדלה משמעותית בכמות הרשויות שישתתפו בו בשנה הבאה. יחד איתן, נחולל שינוי ממשי ברמת הטיפול בנוף הגבוה בארץ.

להלן מידע על פעילות הרשויות שלקחו חלק במיזם:

עיריית אשקלון - אלי יזרעאלי מנהל מלקת פיתוח ונוף
עיריית אשקלון פועלת בתחום העצים (אחזקה, שימור, שיקום, העתקות) לאורך שנים רבות,
כיאה לעיר בה נכסי טבע ותיקים ועתיקים דוגמת עצי שקמה שחלקם בני מאות שנים. בנוסף,
ברחבי העיר נטועים עצים רבים שגילם מוערך ב-100 שנה ויותר, כמו עצים שנטעו בתקופה שלפני קום המדינה בשכונת מג'דל הישנה - מגדל דהיום.
בשנותיה הראשונות של העיר אחרי קום המדינה נטעו עצים רבים בשכונות החדשות, דוגמת אפרידר, שמשון (עתיקות), גבעת ציון, בעיקר עצי צאלון ופיקוס. לכך יש להוסיף את כל השכונות שנבנו בשנים שלאחר מכן ואת השכונות החדשות שנבנות בעצם הימים הללו, שבכולן נטעו עצים ממינים שונים. מכאן חשיבות המשימה של טיפול נכון בעצים.
מיזם היער העירוני, ובמילים אחרות ניהול משק העצים בעיר שהתווה משרד החקלאות, נתן לנו כלים לעשות "סדר"במכלול הנושאים. לדוגמה, במקומות בהם סוללים מדרכות, עובדי המחלקה כבר לא מכינים בורות לעצים (סיגמנטים) בנפח של 1 קוב, אלא במינימום 2.5 קוב. זהו בית קיבול לשורשים שייתן בסיס טוב לגידול העץ בהמשך. בנוסף, אנו בודקים את עמידת כל העצים בתקן כבר במשתלה ומבצעים לשתילים הצעירים גיזומי עיצוב עוד במשתלה ולאחר מכן בשנות הגידול הראשונות , וכמובן מבצעים גיזומים לעצים הבוגרים על פי הצורך.
במסגרת המיזם התחלנו גם בסקר עצים עירוני ובפעילויות חינוכיות עם בני נוער להכרה ולשמירת העצים. אנו תקווה שגם בשנים הבאות נמשיך בכל הפעילויות האלה.


עיריית באר שבע – שחר דניאל, סגן ומ"מ מנהל אגף גנים ונוף
במסגרת עיצוב מחדש של המרחב הציבורי בבאר שבע, הוכנה תוכנית כוללת לנטיעת כ-5,000 עצים חדשים מותאמי אקלים, כאשר בחלקים שונים יוקמו מתחמים עם ריכוז יוצא דופן של עצים, שיצרו מעין יער בתוך העיר.
במהלך שנת 2018 בוצע סקר כללי בתחום הגינון, עם התמקדות בעצים, ובעקבותיו הוקצו 50 מספרי כבוד
לסימון עצים בוגרים הפזורים ברחבי העיר. כ-10% מכלל העצים נמצאים במוסדות החינוך.
קיימת מדיניות ברורה ומוקפדת בנושא שמירת העצים. אגף גנים ונוף מבצע תהליך להערכת סיכונים בעצים, במגמה להקטין ולמנוע נזקי שבר וקריסת העץ. בעצים בוגרים, מתבצע טיפול אורתופדי. נטיעת העצים מתבצעת בהתאם לסטנדרט העצים, דהיינו התאמת בית הגידול לגודל העץ.
מערכת החינוך מקדמת פעילויות מגוונות, במטרה להעמיק את הלמידה העיונית והמעשית, בקרב
צוותי החינוך והתלמידים, בכל הקשור לטבע וחשיפה למגוון העצים, אופן הטיפול בהם ושימורם.
הפעילות מתקיימת בחווה לחינוך חקלאי ובבתי הספר ברחבי העיר.
עיריית באר שבע יצאה באוקטובר 2016, עם תוכנית "נאמני אילנות", בשיתוף פקיד היערות במשרד החקלאות ובהובלת החברה להגנת הטבע. בתוכנית מעורבים תושבי העיר הפועלים במישור התכנוני ובמישור החינוכי, כאשר המטרה הינה העלאת המודעות של תושבי העיר לשמירה וטיפוח העצים
פרויקט ראשוני נוסף בשם "אצלנו בחצר", מתקיים בשכונות הוותיקות של העיר, במסגרתו יטופחו חצרות הבתים. התכנון הנופי נעשה בשיתוף עם התושבים, תוך העלאת המודעות למשמעות הסביבתית שיש בשתילת צמחיה מותאמת אקלים וחסכונית במים.
באר שבע
עיריית הרצליה - גלית רוניס, מנהלת גנים וריהוט רחוב וגן
עיריית הרצליה הצטרפה למיזם היער העירוני כחלק ממדיניות העירייה הרואה בעצים גורם משמעותי בהשפעה החיובית על איכות חיי התושבים. העירייה הציבה לעצמה מספר יעדים:
1. הגדלת היער העירוני באמצעות שתילת עצים נוספים במרחב הציבורי והפרטי.
2. "עץ לכל תושב" – עמידה ביעד הקובע כי מספר העצים במרחב הציבורי יהיה כמספר תושבי העיר.
3. נטיעת עצי פרי ברחבי העיר, כחלק מתכנון היער העירוני.

אורתופדיה לעצים בהרצליה
במסגרת הפעילות השוטפת, העירייה מקדמת שילוב עצים בתכנון חתך הרחוב ומתאימה את מיקום קווי התשתית והמדרכות על מנת לשמר עצים קיימים ולאפשר כמה שיותר נטיעות חדשות. לכך מצטרפת סוגיית ההצללה באמצעות עצים כיעד חשוב ומרכזי בחזון היער העירוני בהרצליה.
במסגרת המיזם הקפידה העירייה לעמוד בכל דרישות משרד החקלאות ואף בנתה תוכנית ארוכת טווח למימוש כל היעדים הנדרשים.
מיזם הדגל בפעילות של העירייה היה תוכנית חינוכית בנושא עצים אשר החלה כפיילוט בשני בתי ספר בעיר: ברנדיס ויוחנני. התוכנית פעלה בקרב שכבות ג' בבתי הספר וכללה הנחיה בכיתה ותהליך "חקר עצים" אותו ביצעו התלמידים בחצרות בתי הספר. כל דפי החקר לוקטו והוכן מהם מגדיר עצי ברנדיס ויוחנני. מגדיר זה ישמש את יתר צוותי ההוראה בבתי הספר.
התוכנית החינוכית תורחב בשנת הלימודים הבאה ותתקיים בכל בתי הספר היסודיים בעיר. בסיום התהליך יכלול המגדיר החדש את כלל סוגי העצים בחצרות בתי הספר בעיר.
הוצאת מגני ברזל מעצים שהתבססו בהרצליה
עיריית כפר סבא - עירית מויאל מנהלת מחלקת גנים ונוף
העשייה של מחלקת גנים ונוף בעיריית כפר סבא בתחום העצים מתמקדה בכמה מישורים:
בעזרת אפליקציה ייעודית, אנו ממפים את כלל העצים בכפר סבא. הסקר נעשה בידי אגרונומים אשר מקימים 'יישות' לכל עץ הכוללת מספר זהות עם פרטים בסיסיים על העץ והמלצות לטיפול בהתאם לצורך. עד היום נסקרו כ-4000 עצים ברחבי העיר.
כלל נתוני העצים שנסקרו מתעדכנים במערכת ממוחשבת ומתוכה נגזרות הנחיות לטיפול: גיזום, אורתופדיה, סניטציה, מעקב וכו'. פלט הנתונים של הסקר גם מאפשר לקבל מידע ספציפי ושוטף על מצב העצים בעיר. מתוך זה ניתן להוציא לפועל פעולות רבות כגון: תוכניות גיזום; מעקב אחר עצים ותיקים; היסטוריית טיפול בעצים.
בכפר סבא נפוץ השימוש בערוגות שתילה פתוחות ורציפות וניתן דגש רב לנושא, אי לכך מירב הנטיעות בעיר מתבצעות בערוגות אלו. בשנת 2018 נטעו כ-95% מהעצים החדשים בערוגות פתוחות עם בתי גידול הגדולים מ-5 קוב. אחד מיעדי העירייה הינו נטיעה של כ-1000 עצים בשנה.
מדי שנה מתבצעים עשרות טיפולי שיקום לעצים מיוחדים ומזדקנים. הטיפולים כוללים: קשירת כבלים בין ענפים ולעצים סמוכים, עמודי תמיכה לעצים וטיפול בריקבון גזע.
ברחבי העיר בוצעו גם מספר פרויקטים ייחודיים הכוללים: הרכבות עצי הדר נושאי פרי על גבי עצי חושחש; סקר עצים מיוחדים בעיר שבוצע בשנת 2010; פרויקט שילוט לעצים מיוחדים; שיקום ושחזור שדרות פיקוסים ברחובות הרצל ורוטשילד, ושדרת ברושים בגן הברון מנשה; שיתוף פעולה פורה עם קבוצת 'נאמני אילנות' כפר סבא.

עיריית ראשון לציון – אדריכלית נוף טל קויטי
בתחום העיר ראשון לציון, מצויים כ- 95,000 עצים, כאשר כמחציתם נסקרו בסקר עצים מסודר. מזה שנים מספר עוסקים בקידום מגוון נושאים המצויים תחת המטריה של "היער העירוני", אך המיזם נתן הזדמנות לקדם אותם, ולקבל 'אור ירוק' לנושא גם מראש העיר.
סקר עצים שנעשה בעיר מתועד במערכת ה-GIS העירונית ומאפשר שימוש במידע לצרכים שונים, כמו תוספת הצללה מעצים. מתקיימת גם בדיקת מפרטים לתעלות שתילה וערוגות משופרות.
פרויקט מיוחד עוסק בהכנתה של תוכנית לשימור עצים ותיקים. ראשון לציון בת 137 שנים, ובתחומה עצים ותיקים שראויים להגנה נוספת על זו הניתנת לכלל העצים הבוגרים.
הבעיה המרכזית שעלתה בכל הפורומים של אנשי הגינון בעיר, היא התחושה שהתושבים אינם מעורבים מספיק, ועל כן, החלטנו כי המשימה המרכזית שלנו במסגרת 'שנת היער העירוני' היא להביא למודעות הציבור את חשיבותם של העצים לאיכות חייהם.
הפעולה מול הקהילה נעשתה בכמה מישורים: פרסומים באמצעי מדיה שונים, מפגשים עם התושבים במרכזים הקהילתיים בנושא היער העירוני, פעילות בגן המושבה לאורך כל החורף תחת השם "היער הקסום", והתקיימו שתי תערוכות צילום בנושא העצים.
כמובן שהחשיבות הרבה ביותר בעבודה מול הקהילה היא מול הדור הצעיר. יצאנו בפיילוט של תוכנית חינוכית, שמופעלת בשנה זו בשלושה בתי ספר בעיר, מתוך כוונה להרחיבה לבתי ספר נוספים בהמשך.
וכאן, אנו תקווה להמשיך ולעסוק בנושא 'היער העירוני' בשנים הקרובות, לקרב את התושבים לנושא, ולהשפיע עליהם ועל החיים בעיר לטובה בעזרת העצים שסביבנו.

רחוב שרירא בראשון לציון

עיריית תל אביב - מיכל נהרי (אגף שפ"ע)
אדריכל העיר תל אביב פרסם מסמך הנחיות לתכנון צל במרחב הציבורי, עבור תוכניות פיתוח עתידיות. המסמך מנחה לגבי כמות ואיכות הצל, קובע מדדים להערכת איכות הצל, נותן הנחיות פרטניות לרחובות, ככרות, חצרות בתי ספר ופארקים ומכוון להגדלת כמות הנטיעות בעיר.
הטיפול והאחזקה בכ-150,000 עצי העיר מתבצעים תוך מתן דגש להערכת סיכונים בעצים. עובדי מחלקת גנים ונוף עוברים הדרכות שוטפות וכל עץ בעיר נבדק על ידי בעל מקצוע. הנהלת העיריה הבינה את חשיבות העצים ולכן הוקמה לפני כשנה יחידה ייעודית במחלקת גנים ונוף לתחום זה.

צמחי בר בגומת עץ בתל אביב

העיריה הובילה בשנה האחרונה מספר פרויקטים בנושא העצים:
חיזוק המסדרונות האקולוגיים בעיר, זאת על ידי נטיעת מיני עצים מקומיים בגנים ציבוריים, ברחובות ובחורשות.
שיקום עצים בוגרים (אורטופדיה) מתבצע בכל שנה. הטיפול מאפשר שמירה על עצים היסטוריים הנטועים בעיר.
הגנה על עצים צעירים מתבצעת על ידי התקנת צינור הגנה סביב הגזע.
העיריה הובילה וביצעה ניסוי גדול לטיפול מניעתי מפני חדקונית הדקל האדומה. כיום, על בסיס תוצאות אלו, אנו מטפלים בכל הדקלים בעיר, תוך בקרה ומעקב קבועים.

כדי לשמור על הקשר עם הקהילה, הופקה מפת סיורי טבע עירוני, כולל מסלול סיור בעקבות העצים המיוחדים בעיר.
במערכת החינוך, לומדים ילדי הגן על עונות השנה גם בהקשר לעצים. נושא העצים מודגש במיוחד לקראת ובמהלך ט"ו בשבט. במועד זה גם חולקו עצים מקומיים לחצרות בתי התושבים.

צאלון בכיכר רבין בתל אביב

להמשך קריאה אודות הערים הזוכות בקול קורא למימון תכנון התחדשות עירונית